Matteusevangeliet 9:27

När Jesus fortsatte därifrån [från synagogföreståndaren Jairus hus] följde två blinda efter och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   παράγοντι   ἐκεῖθεν   τῷ   Ἰησοῦ   ἠκολούθησαν   αὐτῷ   δύο   τυφλοὶ   κράζοντες   καὶ   λέγοντες·   ἐλέησον   ἡμᾶς,   υἱὸς   Δαυίδ.  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   παράγοντι   ἐκεῖθεν   τῷ   Ἰησοῦ   ἠκολούθησαν   αὐτῷ   δύο   τυφλοὶ   κράζοντες   καὶ   λέγοντες·   ἐλέησον   ἡμᾶς,   υἱὸς   Δαυίδ.  

Grundtextkommentarer

TR har 15 ord, NA har 16 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3855 παράγοντι (parago)
passera förbi passing on
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
V-PAP-DSM
G1564 ἐκεῖθεν (ekeithen)
därifrån from there
Adverb Adverb
ADV
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G0190 ἠκολούθησαν (akoloutheo)
följa followed
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G1417 δύο (duo)
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-NPM-NUI
G5185 τυφλοὶ (tuphlos)
blind blind [men],
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G2896 κράζοντες (krazo)
skrika, ropa crying out
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγοντες· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G1653 ἐλέησον (eleeo)
förbarma sig, få barmhärtighet, vis ... do have mercy on
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-AAM-2S
G1473 ἡμᾶς, (ego)
oss us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1138 Δαυίδ. (Dabid)
David of David.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)