Matteusevangeliet 9:10

När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare (publikaner) och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ἐγένετο   αὐτοῦ   ἀνακειμένου   ἐν   τῇ   οἰκίᾳ,   καὶ   ἰδοὺ   πολλοὶ   τελῶναι   καὶ   ἁμαρτωλοὶ   ἐλθόντες   συνανέκειντο   τῷ   Ἰησοῦ   καὶ   τοῖς   μαθηταῖς   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 21 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1096
ἐγένετο (egeneto)
vara, ske, bli, bli gjort, komma
it came to pass
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. ind. andra aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-2ADI-3S
G0846
αὐτοῦ (aytoy)
honom, dem, henne, den, det
when he
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G0345
ἀνακειμένου (anakeimenoy)
ligga till bords, sitta till bords, ...
is reclining
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PNP-GSM
G1722
ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ...
in
Preposition Preposition
PREP
G3588
τῇ (te)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3614
οἰκίᾳ, (oikia,)
hus, hem, hushåll, från huset
house,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2400
ἰδοὺ (idoy)
se, ge akt på något
behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G4183
πολλοὶ (polloi)
många, mycket, stor
many
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G5057
τελῶναι (telonai)
tullindrivare, publikan, skatteindr ...
tax collectors
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0268
ἁμαρτωλοὶ (amartoloi)
syndig, syndare
sinners,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G2064
ἐλθόντες (elthontes)
anlända, komma, gå
having come,
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-2AAP-NPM
G4873
συνανέκειντο (synanekeinto)
ligga till bords med
were reclining with
VERB Verb
imp. medium/passiv-dep. ind. imperfekt medium eller passiv-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-INI-3P
G3588
τῷ (to)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2424
Ἰησοῦ (Iesoy)
Jesus
Jesus
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
Person (person)
N-DSM-P
G2532
καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ...
and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588
τοῖς (tois)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G3101
μαθηταῖς (mathetais)
lärjunge
disciples
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G0846
αὐτοῦ. (aytoy.)
honom, dem, henne, den, det
of Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)