Matteusevangeliet 7:4

Hur kan du säga till din broder: 'Låt mig ta bort flisan (stickan, sågspånet, kornet) ur ditt öga,' du som har en bjälke i ditt eget öga?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἢ   πῶς   ἐρεῖς   τῷ   ἀδελφῷ   σου·   ἄφες   ἐκβάλω   τὸ   κάρφος   ἐκ   τοῦ   ὀφθαλμοῦ   σου·   καὶ   ἰδοὺ   ἡ   δοκὸς   ἐν   τῷ   ὀφθαλμῷ   σοῦ;  

Textus Receptus (TR)

ἢ   πῶς   ἐρεῖς   τῷ   ἀδελφῷ   σου·   ἄφες   ἐκβάλω   τὸ   κάρφος   ἐκ   τοῦ   ὀφθαλμοῦ   σου·   καὶ   ἰδοὺ   ἡ   δοκὸς   ἐν   τῷ   ὀφθαλμῷ   σοῦ;  

Grundtextkommentarer

TR har 21 ord, NA har 22 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... Or
Konj. Konjunktion
CONJ
G4459 πῶς (pos)
hur how
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G2036 ἐρεῖς (epo)
tala, skicka ut ljud will you say
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-FAI-2S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G0080 ἀδελφῷ (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G4771 σου· (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G0863 ἄφες (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... do permit that
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-2AAM-2S
G1544 ἐκβάλω (ekballo)
ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut I may cast out
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-2AAS-1S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G2595 κάρφος (karphos)
flisa splinter
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3788 ὀφθαλμοῦ (ophthalmos)
öga, syn eye
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G4771 σου· (su)
du, ni, er of you;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2400 ἰδοὺ (idou)
se, ge akt på något behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1385 δοκὸς (dokos)
bjälke beam
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... [is] in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3788 ὀφθαλμῷ (ophthalmos)
öga, syn eye
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G4771 σοῦ; (su)
du, ni, er of you?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)