Matteusevangeliet 7:28

När Jesus hade avslutat detta tal [hela Bergspredikan, Matt 5-7] häpnade folket över hans undervisning (de fick ett plötsligt uppvaknande, hela deras tidigare begreppsvärld utmanades),

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ἐγένετο   ὅτε   ἐτέλεσεν   ὁ   Ἰησοῦς   τοὺς   λόγους   τούτους,   ἐξεπλήσσοντο   οἱ   ὄχλοι   ἐπὶ   τῇ   διδαχῇ   αὐτοῦ·  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ἐγένετο   ὅτε   ἐτέλεσεν   ὁ   Ἰησοῦς   τοὺς   λόγους   τούτους,   ἐξεπλήσσοντο   οἱ   ὄχλοι   ἐπὶ   τῇ   διδαχῇ   αὐτοῦ·  

Grundtextkommentarer

TR har 15 ord, NA har 16 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1096 ἐγένετο (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma it came to pass,
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. ind. andra aorist medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-2ADI-3S
G3753 ὅτε (hote)
när, medans when
Konj. Konjunktion
CONJ
G5055 ἐτέλεσεν (teleo)
avsluta, bli klar finished
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3056 λόγους (logos)
ord, resonemang words
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3778 τούτους, (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
D-APM
G1605 ἐξεπλήσσοντο (ekplesso)
överväldiga, förvåna were astonished
VERB Verb
imp. pass. ind. imperfekt passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IPI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3793 ὄχλοι (ochlos)
människor, skara, folkskara crowds
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till at
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1322 διδαχῇ (didache)
lära, doktrin teaching
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G0846 αὐτοῦ· (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)