Matteusevangeliet 7:25


Slagregnet kom [ovanifrån]
och vattenfloden kom [underifrån med översvämning]
och vindarna blåste
och slog mot huset [som blev ansatt från alla håll] – ändå föll det inte, för det hade grundats på (var byggt på) klippan.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   κατέβη   ἡ   βροχὴ   καὶ   ἦλθον   οἱ   ποταμοὶ   καὶ   ἔπνευσαν   οἱ   ἄνεμοι,   καὶ   προσέπεσαν   τῇ   οἰκίᾳ   ἐκείνῃ,   καὶ   οὐκ   ἔπεσεν·   τεθεμελίωτο   γὰρ   ἐπὶ   τὴν   πέτραν.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   κατέβη   ἡ   βροχὴ   καὶ   ἦλθον   οἱ   ποταμοὶ   καὶ   ἔπνευσαν   οἱ   ἄνεμοι,   καὶ   προσέπεσαν   τῇ   οἰκίᾳ   ἐκείνῃ,   καὶ   οὐκ   ἔπεσεν·   τεθεμελίωτο   γὰρ   ἐπὶ   τὴν   πέτραν.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 25 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2597 κατέβη (katabaino)
komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ... came down
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1028 βροχὴ (broche)
regn rain,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἦλθον (erchomai)
anlända, komma, gå came
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G4215 ποταμοὶ (potamos)
flod torrents,
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4154 ἔπνευσαν (pneo)
blåsa blew
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0417 ἄνεμοι, (anemos)
vind, vindkast winds,
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4363 προσέπεσαν (prospipto)
falla ned beat
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det that
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3614 οἰκίᾳ (oikia)
hus, hem, hushåll, från huset house
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G1565 ἐκείνῃ, (ekeinos)
den upon;
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
D-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4098 ἔπεσεν· (pipto)
falla it fell,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G2311 τεθεμελίωτο (themelioo)
grunda på, lägga en grund it had been founded
VERB Verb
pl. perf. pass. ind. pluskvamperfekt passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-LPI-3S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G4073 πέτραν.¶ (petra)
klippa rock.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)