Matteusevangeliet 7:22

På den dagen [vid tidens slut då Jesus ska döma alla människor] ska många [de falska profeterna, se vers 15] säga till mig:
'Herre, Herre,
[Upprepningen indikerar att man verkligen trodde att man gjorde Guds vilja.]
har vi inte profeterat (predikat, talat inspirerat)
i ditt namn,
och drivit ut demoner
i ditt namn
och gjort många kraftgärningar (under, mäktiga gärningar)
i ditt namn?'

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

πολλοὶ   ἐροῦσίν   μοι   ἐν   ἐκείνῃ   τῇ   ἡμέρᾳ·   κύριε   κύριε,   οὐ   τῷ   σῷ   ὀνόματι   ἐπροφητεύσαμεν   καὶ   τῷ   σῷ   ὀνόματι   δαιμόνια   ἐξεβάλομεν   καὶ   τῷ   σῷ   ὀνόματι   δυνάμεις   πολλὰς   ἐποιήσαμεν;  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 27 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4183 πολλοὶ (polus)
många, mycket, stor Many
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G2036 ἐροῦσίν (epo)
tala, skicka ut ljud will say
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FAI-3P
G1473 μοι (ego)
mig to Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1565 ἐκείνῃ (ekeinos)
den that [very]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
D-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G2250 ἡμέρᾳ· (hemera)
dag, daglig day,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G2962 κύριε (kurios)
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
N-VSM
G2962 κύριε, (kurios)
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
N-VSM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G4674 σῷ (sos)
din egen, ditt eget, dina vänner in Your
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. neut. andra person dativ singularis neutrum
S-2SDSN
G3686 ὀνόματι (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G4395 ἐπροφητεύσαμεν (propheteuo)
profetera, förutsäga, tala inspirer ... did we prophesy,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-AAI-1P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G4674 σῷ (sos)
din egen, ditt eget, dina vänner in Your
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. neut. andra person dativ singularis neutrum
S-2SDSN
G3686 ὀνόματι (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G1140 δαιμόνια (daimonion)
demon demons
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G1544 ἐξεβάλομεν (ekballo)
ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut cast out,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-2AAI-1P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G4674 σῷ (sos)
din egen, ditt eget, dina vänner in your
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. neut. andra person dativ singularis neutrum
S-2SDSN
G3686 ὀνόματι (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G1411 δυνάμεις (dunamis)
makt, kraft, styrka, mirakel, kraft ... miracles
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G4183 πολλὰς (polus)
många, mycket, stor many
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
A-APF
G4160 ἐποιήσαμεν; (poieo)
göra perform?
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. första person pluralis
V-AAI-1P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)