Matteusevangeliet 7:21

Inte alla som säger (har för vana att säga) till mig: 'Herre, Herre' [upprepningen visar på ett tydligt ställningstagande för Jesus], ska komma in i himmelriket (himlarnas kungarike), utan den som gör (har för vana att utföra) min himmelske Faders vilja.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Οὐ   πᾶς   ὁ   λέγων   μοι·   κύριε   κύριε,   εἰσελεύσεται   εἰς   τὴν   βασιλείαν   τῶν   οὐρανῶν,   ἀλλ᾽   ὁ   ποιῶν   τὸ   θέλημα   τοῦ   πατρός   μου   τοῦ   ἐν   τοῖς   οὐρανοῖς.  

Textus Receptus (TR)

Οὐ   πᾶς   ὁ   λέγων   μοι·   κύριε   κύριε,   εἰσελεύσεται   εἰς   τὴν   βασιλείαν   τῶν   οὐρανῶν,   ἀλλ᾽   ὁ   ποιῶν   τὸ   θέλημα   τοῦ   πατρός   μου   τοῦ   ἐν   τοῖς   οὐρανοῖς.  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 25 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 Οὐ (ou, ouk, ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3956 πᾶς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
everyone
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3004 λέγων (lego)
säger is saying
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G1473 μοι· (ego)
mig to Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS
G2962 κύριε (kurios)
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
N-VSM
G2962 κύριε, (kurios)
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
N-VSM
G1525 εἰσελεύσεται (eiserchomai)
komma will enter
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0932 βασιλείαν (basileia)
kungarike, kungadöme, regim, styre, ... kingdom
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G3772 οὐρανῶν, (ouranos)
himlarnas heavens,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the [one]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4160 ποιῶν (poieo)
göra doing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G2307 θέλημα (thelema)
vilja will
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3962 πατρός (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G1473 μου (ego)
av mig of Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det who [is]
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G3772 οὐρανοῖς. (ouranos)
himmel heavens.
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)