Matteusevangeliet 7:15

"Var ständigt på vakt mot falska profeter [människor som säger sig tala inspirerat av Gud och föra hans talan, men inte gör det]. De kommer till er klädda som lamm [i fromma yttre uttryckssätt], men i sitt inre är de rovlystna vargar [hungriga efter att plundra och förgöra].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Προσέχετε   ἀπὸ   τῶν   ψευδοπροφητῶν   οἵτινες   ἔρχονται   πρὸς   ὑμᾶς   ἐν   ἐνδύμασιν   προβάτων,   ἔσωθεν   δέ   εἰσιν   λύκοι   ἅρπαγες.  

Textus Receptus (TR)

Προσέχετε   δὲ   ἀπὸ   τῶν   ψευδοπροφητῶν   οἵτινες   ἔρχονται   πρὸς   ὑμᾶς   ἐν   ἐνδύμασιν   προβάτων,   ἔσωθεν   δέ   εἰσιν   λύκοι   ἅρπαγες.  

Grundtextkommentarer

NA har 16 ord, TR har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4337 Προσέχετε (prosecho)
vara på vakt do beware
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G5578 ψευδοπροφητῶν (pseudoprophetes)
falsk profet false prophets,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G3748 οἵτινες (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken who
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
R-NPM
G2064 ἔρχονται (erchomai)
anlända, komma, gå come
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PNI-3P
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1742 ἐνδύμασιν (enduma)
kläder clothing
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G4263 προβάτων, (probaton, diminutive:, probation)
får of sheep;
Substantiv Substantiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
N-GPN
G2081 ἔσωθεν (esothen)
inom, inifrån, invärtes inwardly
Adverb Adverb
ADV
G1161 δέ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 εἰσιν (eimi)
är they are
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G3074 λύκοι (lukos)
varg wolves
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G0727 ἅρπαγες. (harpax)
rovlysten ravenous.
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)