Matteusevangeliet 7:14

För trång är den port
och smal (hoppressad) [av det tryck som självförsakelse innebär, se Apg 14:22]
den väg som leder till livet [Guds rika och eviga liv],
och det är få som finner den (söker och upptäcker den)." [Det krävs ingen ansträngning för att leva på världens sätt, men fostran och träning för att gå på Guds väg, se 2 Mos 18:20; 5 Mos 30:16; Ords 22:6; Ps 1:1–2, 6; 2 Tim 3:10. Ordet för port som används här i vers 13–14 är gr. pyle. Det beskriver huvudporten in till en stad eller rike, se Luk 7:12; Matt 16:18.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

τί   στενὴ   ἡ   πύλη   καὶ   τεθλιμμένη   ἡ   ὁδὸς   ἡ   ἀπάγουσα   εἰς   τὴν   ζωήν,   καὶ   ὀλίγοι   εἰσὶν   οἱ   εὑρίσκοντες   αὐτήν.¶  

Textus Receptus (TR)

τί   στενὴ   ἡ   πύλη   καὶ   τεθλιμμένη   ἡ   ὁδὸς   ἡ   ἀπάγουσα   εἰς   τὴν   ζωήν,   καὶ   ὀλίγοι   εἰσὶν   οἱ   εὑρίσκοντες   αὐτήν.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 18 ord, NA har 19 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem Which?
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
I-NSN
G4728 στενὴ (stenos)
trång small [is]
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G4439 πύλη (pule)
stadsport, huvudingång, port gate
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2346 τεθλιμμένη (thlibo)
tränga compressed
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
V-RPP-NSF
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G3598 ὁδὸς (hodos)
väg, resa, tankemönster way
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G3588 (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G0520 ἀπάγουσα (apago)
leda bort. is leading
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
V-PAP-NSF
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2222 ζωήν, (zoe)
liv life,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3641 ὀλίγοι (oligos)
få, lite, liten, i det lilla, nästa ... few
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1510 εἰσὶν (eimi)
är are
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G2147 εὑρίσκοντες (heurisko)
finna, befinnas vara finding
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G0846 αὐτήν.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det it.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
P-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)