Matteusevangeliet 7:12

Därför [eftersom er Fader i himlarna är god och generös, se vers 11]:
Allt vad ni vill att människorna ska göra för er,
det ska ni också göra för dem.
För detta är [summan av] undervisningen [Moseböckerna – Torah] och profeterna.
[Denna vers har kommit att kallas 'den gyllene regeln' och är en parafras av 3 Mos 19:18 som Jesus kallar det näst största budet, se Matt 22:39. De som lyssnade till Jesu Bergspredikan måste ha känt till den store rabbinen Hillel som en generation före Jesu tid sammanfattat Moseböckernas undervisning med orden: 'Gör inte mot din nästa vad du själv hatar. Detta är hela Torah – resten är kommentarer.' Till skillnad från Hillels, Isokrates (436-338 f.Kr.) och andra grekiska retorikers versioner av den gyllene regeln, innehåller Jesu uppmaning inte något förbud. Det är stor skillnad mellan att undvika att göra ont och att aktivt sätta sig in i en annan människas situation och göra gott! Den gyllene regeln tvingar oss att handla och ställa oss frågan: 'Hur skulle jag själv vilja bli bemött?']

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Πάντα   οὖν   ὅσα   ἐὰν   θέλητε   ἵνα   ποιῶσιν   ὑμῖν   οἱ   ἄνθρωποι,   οὕτως   καὶ   ὑμεῖς   ποιεῖτε   αὐτοῖς·   οὗτος   γάρ   ἐστιν   ὁ   νόμος   καὶ   οἱ   προφῆται.¶  

Textus Receptus (TR)

Πάντα   οὖν   ὅσα   ἐὰν   θέλητε   ἵνα   ποιῶσιν   ὑμῖν   οἱ   ἄνθρωποι,   οὕτως   καὶ   ὑμεῖς   ποιεῖτε   αὐτοῖς·   οὗτος   γάρ   ἐστιν   ὁ   νόμος   καὶ   οἱ   προφῆται.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 22 ord, NA har 23 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 Πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
All things
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3745 ὅσα (hosos)
så länge as much as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
K-APN
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall maybe
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G2309 θέλητε (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska you shall desire
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-PAS-2P
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G4160 ποιῶσιν (poieo)
göra shall enact
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-PAS-3P
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er for you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0444 ἄνθρωποι, (anthropos)
människa men,
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel), houtos)
så, således, till och med så, på de ... so
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G4160 ποιεῖτε (poieo)
göra do enact
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det for them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G3778 οὗτος (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... This
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G1063 γάρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3551 νόμος (nomos)
lärosystem, lära, lag, Torah, under ... law
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G4396 προφῆται.¶ (prophetes)
profet prophets.
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)