Matteusevangeliet 7:11

Om nu ni som är onda (dåliga, korrupta; moraliskt fördärvade) [är fulla av själslig smärta och press – som följer på all möda] förstår (har förstått) att ge era barn goda (bra) [nyttiga och glädjefyllda] gåvor, hur mycket mer ska då inte er Fader i himlarna ge det som är gott åt dem som [ständigt, gång på gång] ber (frågar) honom!

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

εἰ   οὖν   ὑμεῖς   πονηροὶ   ὄντες   οἴδατε   δόματα   ἀγαθὰ   διδόναι   τοῖς   τέκνοις   ὑμῶν,   πόσῳ   μᾶλλον   ὁ   πατὴρ   ὑμῶν   ὁ   ἐν   τοῖς   οὐρανοῖς   δώσει   ἀγαθὰ   τοῖς   αἰτοῦσιν   αὐτόν;¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 26 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G4190 πονηροὶ (poneros)
ondskefull evil
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1510 ὄντες (eimi)
är being,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G1492 οἴδατε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-RAI-2P
G1390 δόματα (doma)
gåva gifts
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G0018 ἀγαθὰ (agathos)
god, gott good
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G1325 διδόναι (didomi)
ge to give
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G5043 τέκνοις (teknon)
barn, son eller dotter children
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G4771 ὑμῶν, (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G4214 πόσῳ (posos)
hur mycket, hur stort, hur många how much
Korrelativt (eller frågande) pron. Korrelativt (eller frågande) pronomen
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
Q-DSN
G3123 μᾶλλον (mallon)
mer, hellre, i stället more
Adverb Adverb
ADV
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3962 πατὴρ (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3588 (ho, he)
–, den, det who [is]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G3772 οὐρανοῖς (ouranos)
himmel heavens
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G1325 δώσει (didomi)
ge will give
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G0018 ἀγαθὰ (agathos)
god, gott good things
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det to those
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G0154 αἰτοῦσιν (aiteo)
be, fråga efter, fråga, begära asking
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
V-PAP-DPM
G0846 αὐτόν;¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him!
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)