Matteusevangeliet 6:34

Oroa er därför inte (gör er alltså inte bekymmer) för morgondagen, för morgondagen får själv bära sin oro (bekymra sig; kommer att ta hand om sig själv). Var dag har nog av sin egen plåga (ondska, elakhet, svårighet – gr. kakia; ordagrant: tillräcklig för dagen är dess ondska)."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

μὴ   οὖν   μεριμνήσητε   εἰς   τὴν   αὔριον·   ἡ   γὰρ   αὔριον   μεριμνήσει   ἑαυτῆς.   ἀρκετὸν   τῇ   ἡμέρᾳ   ἡ   κακία   αὐτῆς.¶  

Textus Receptus (TR)

μὴ   οὖν   μεριμνήσητε   εἰς   τὴν   αὔριον·   ἡ   γὰρ   αὔριον   μεριμνήσει   τὰ   ἑαυτῆς.   ἀρκετὸν   τῇ   ἡμέρᾳ   ἡ   κακία   αὐτῆς.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 17 ord, TR har 18 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G3309 μεριμνήσητε (merimnao)
bekymra sig shall you be anxious
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AAS-2P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot about
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det things
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G0839 αὔριον· (aurion)
i morgon tomorrow,
Adverb Adverb
ADV
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G0839 αὔριον (aurion)
i morgon tomorrow
Adverb Adverb
ADV
G3309 μεριμνήσει (merimnao)
bekymra sig will be anxious about
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G1438 ἑαυτῆς. (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi ... itself.
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
gen. sing. tredje person gen. singularis femininum
F-3GSF
G0713 ἀρκετὸν (arketos)
länge nog, är nog, Sufficient
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G2250 ἡμέρᾳ (hemera)
dag, daglig day [is]
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G2549 κακία (kakia)
elakhet, illvilja, ondska, plåga trouble
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G0846 αὐτῆς.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det of it.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
P-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)