Matteusevangeliet 6:32

Allt detta jagar (strävar, frågar) ju hedningarna efter, och er himmelske Fader vet [verkligen] att ni behöver allt detta.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

πάντα   γὰρ   ταῦτα   τὰ   ἔθνη   ἐπιζητοῦσιν·   οἶδεν   γὰρ   ὁ   πατὴρ   ὑμῶν   ὁ   οὐράνιος   ὅτι   χρῄζετε   τούτων   ἁπάντων.  

Textus Receptus (TR)

πάντα   γὰρ   ταῦτα   τὰ   ἔθνη   ἐπιζητοῦσιν·   οἶδεν   γὰρ   ὁ   πατὴρ   ὑμῶν   ὁ   οὐράνιος   ὅτι   χρῄζετε   τούτων   ἁπάντων.  

Grundtextkommentarer

TR har 16 ord, NA har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
All
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
T-NPN
G1484 ἔθνη (ethnos)
hedning, folk Gentiles
Substantiv Substantiv
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
N-NPN
G1934 ἐπιζητοῦσιν· (epizeteo)
söka efter, söka, önskan, efterfråg ... seek after;
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G1492 οἶδεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... knows
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RAI-3S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3962 πατὴρ (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3770 οὐράνιος (ouranios)
himmelsk Heavenly
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G5535 χρῄζετε (chrezo)
behöva you need
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3778 τούτων (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... of them
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
D-GPN
G0537 ἁπάντων. (hapas)
allt, allting, hela, allihop all.
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
A-GPN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)