Matteusevangeliet 6:26

Se (titta noggrant) på himlens fåglar! De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, ändå föder er himmelske Fader dem ständigt. Är inte ni mycket mer värda än de?
[Även om fåglarna inte sår och skördar är de inte overksamma. De sjunger och lovprisar Gud, samlar mat och bygger bon. Slutsatsen är att om Gud upprätthåller fåglarna i sin skapelse, hur mycket mer ska han inte då försörja sina älskade barn.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἐμβλέψατε   εἰς   τὰ   πετεινὰ   τοῦ   οὐρανοῦ   ὅτι   οὐ   σπείρουσιν   οὐδὲ   θερίζουσιν   οὐδὲ   συνάγουσιν   εἰς   ἀποθήκας,   καὶ   ὁ   πατὴρ   ὑμῶν   ὁ   οὐράνιος   τρέφει   αὐτά·   οὐχ   ὑμεῖς   μᾶλλον   διαφέρετε   αὐτῶν;  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 28 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1689 ἐμβλέψατε (emblepo)
se på, noga iaktta do look
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-AAM-2P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot at
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G4071 πετεινὰ (peteinon)
fågel, flygare birds
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3772 οὐρανοῦ (ouranos)
himmel air,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4687 σπείρουσιν (speiro)
att så (säd), såningsman they sow,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller nor
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G2325 θερίζουσιν (therizo)
skörda do they reap,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller nor
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G4863 συνάγουσιν (sunago)
samla do they gather
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G0596 ἀποθήκας, (apotheke)
tröskplats, loge barns —
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3962 πατὴρ (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3770 οὐράνιος (ouranios)
himmelsk Heavenly
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G5142 τρέφει (trepho)
mata, ge att äta feeds
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτά· (autos)
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
P-APN
G3756 οὐχ (ou, ouk, ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G3123 μᾶλλον (mallon)
mer, hellre, i stället much
Adverb Adverb
ADV
G1308 διαφέρετε (diaphero)
värda mycket mer, mer värd, bära, u ... are more valuable
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G0846 αὐτῶν; (autos)
honom, dem, henne, den, det than they?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
P-GPN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)