Matteusevangeliet 6:15

men om ni inte skulle förlåta människorna,
ska inte heller er Fader förlåta [er] era överträdelser (felsteg, förbrytelser).
[I vers 14–15 används inte "skulder" som i vers 12, utan ett ord vars verbform har betydelsen: "att falla vid sidan om". Människors överträdelser (medvetna eller omedvetna) är felsteg som gör att de faller från att göra det som är rätt enligt Guds bud. Om vi ber Gud efterskänka våra skulder (vers 12), men samtidigt vägrar att släppa andras felsteg och förbrytelser, blir konsekvensen att Gud inte kan lösa oss från vår skuld eller förlåta våra felsteg, se Matt 18:23–35; Mark 11:25.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐὰν   δὲ   μὴ   ἀφῆτε   τοῖς   ἀνθρώποις   οὐδὲ   ὁ   πατὴρ   ὑμῶν   ἀφήσει   τὰ   παραπτώματα   ὑμῶν.¶  

Textus Receptus (TR)

ἐὰν   δὲ   μὴ   ἀφῆτε   τοῖς   ἀνθρώποις   τὰ   παραπτώματα   αὐτῶν,   οὐδὲ   ὁ   πατὴρ   ὑμῶν   ἀφήσει   τὰ   παραπτώματα   ὑμῶν.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 14 ord, TR har 17 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0863 ἀφῆτε (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... you shall forgive
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2AAS-2P
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G0444 ἀνθρώποις (anthropos)
människa men,
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller neither
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3962 πατὴρ (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G0863 ἀφήσει (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... will forgive
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FAI-3S
G3588 τὰ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
T-APN
G3900 παραπτώματα (paraptoma)
överträdelse trespasses
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G4771 ὑμῶν.¶ (su)
du, ni, er of you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)