Matteusevangeliet 6:1

[Jesus fortsätter att undervisa folkskaran och lärjungarna, se Matt 5:1:] "Var på er vakt (tänk på detta)! När ni gör goda gärningar [praktiserar rättfärdighet som bl.a. innebär att ge, be och fasta], gör det inte för att bli sedda av människor. Om ni gör det [om det är ert motiv] har ni ingen lön [belöning att vänta] hos er Fader som är i himlarna." [Denna vers motsäger inte Matt 5:16, eftersom motivet där är att ge Gud äran.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Προσέχετε   δὲ   τὴν   δικαιοσύνην   ὑμῶν   μὴ   ποιεῖν   ἔμπροσθεν   τῶν   ἀνθρώπων   πρὸς   τὸ   θεαθῆναι   αὐτοῖς·   εἰ   δὲ   μή   γε,   μισθὸν   οὐκ   ἔχετε   παρὰ   τῷ   πατρὶ   ὑμῶν   τῷ   ἐν   τοῖς   οὐρανοῖς.¶  

Textus Receptus (TR)

Προσέχετε   δὲ   τὴν   δικαιοσύνην   ὑμῶν   μὴ   ποιεῖν   ἔμπροσθεν   τῶν   ἀνθρώπων   πρὸς   τὸ   θεαθῆναι   αὐτοῖς·   εἰ   δὲ   μή   γε,   μισθὸν   οὐκ   ἔχετε   παρὰ   τῷ   πατρὶ   ὑμῶν   τῷ   ἐν   τοῖς   οὐρανοῖς.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 27 ord, NA har 29 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4337 Προσέχετε (prosecho)
vara på vakt do beware
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1343 δικαιοσύνην (dikaiosune)
rättfärdighet righteousness
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G4160 ποιεῖν (poieo)
göra [you are] to do
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G1715 ἔμπροσθεν (emprosthen)
inför before
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G0444 ἀνθρώπων (anthropos)
människa men
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G4314 πρὸς (pros)
till in order
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G2300 θεαθῆναι (theaomai)
se, skåda to be seen
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det by them;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μή (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1065 γε, (ge)
ändå, likväl, utan tvivel lest
Partikel Partikel
PRT
G3408 μισθὸν (misthos)
lön reward
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2192 ἔχετε (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... have you
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3844 παρὰ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... with
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G3962 πατρὶ (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det who [is]
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G3772 οὐρανοῖς.¶ (ouranos)
himmel heavens.
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)