Matteusevangeliet 5:47

Om ni bara hälsar på era bröder (med respekt och vördnad), vad är det som är speciellt med det?
Gör inte hedningar likadant?

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἐὰν   ἀσπάσησθε   τοὺς   ἀδελφοὺς   ὑμῶν   μόνον,   τί   περισσὸν   ποιεῖτε;   οὐχὶ   καὶ   οἱ   ἐθνικοὶ   τὸ   αὐτὸ   ποιοῦσιν;  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἐὰν   ἀσπάσησθε   τοὺς   ἀδελφοὺς   ὑμῶν   μόνον,   τί   περισσὸν   ποιεῖτε;   οὐχὶ   καὶ   οἱ   ἐθνικοὶ   τὸ   αὐτὸ   ποιοῦσιν;  

Grundtextkommentarer

TR har 14 ord, NA har 17 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G0782 ἀσπάσησθε (aspazomai)
hälsa you shall greet
VERB Verb
aorist medium-dep. subj. aorist medium-deponent subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-ADS-2P
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G0080 ἀδελφοὺς (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3441 μόνον, (monos)
endast, ensam, bara only,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G4053 περισσὸν (perissos)
utöver, mer än, runtom extraordinary
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G4160 ποιεῖτε; (poieo)
göra do you?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3780 οὐχὶ (ouchi)
inte, nej Do not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... also
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1482 ἐθνικοὶ (ethnikos)
hedning Gentiles
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G0846 αὐτὸ (autos)
honom, dem, henne, den, det same
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
P-ASN
G4160 ποιοῦσιν; (poieo)
göra do?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)