Matteusevangeliet 5:37

Låt ert ja vara ett ja och ert nej ett nej! Allt utöver detta är av ondo (kommer från den onde)."
[Fariséerna hade utvecklat avancerade system för att skydda sin integritet när man gav religiösa löften. I stället för att lova något inför Guds namn, svor man en ed inför jorden, Jerusalem osv. På så sätt hade man rent tekniskt inte svurit vid Guds namn och kunde därför, trodde man, bryta sitt löfte utan att bryta mot Guds bud.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἔστω   δὲ   ὁ   λόγος   ὑμῶν   ναὶ   ναί,   οὒ   οὔ·   τὸ   δὲ   περισσὸν   τούτων   ἐκ   τοῦ   πονηροῦ   ἐστιν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510
ἔστω (esto)
är
should be
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. tredje person singularis
V-PAM-3S
G1161
δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ...
however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588
(o)
–, den, det
the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3056
λόγος (logos)
ord, resonemang
statement
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771
ὑμῶν (ymon)
du, ni, er
of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3483
ναὶ (nai)
ja, jo
Yes,
Partikel Partikel
PRT
G3483
ναί, (nai,)
ja, jo
Yes,
Partikel Partikel
PRT
G3756
οὒ (oy)
inte
[and] ‘No,
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3756
οὔ· (oy.)
inte
‘No,
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3588
τὸ (to)
–, den, det
The
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G1161
δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ...
however
Konj. Konjunktion
CONJ
G4053
περισσὸν (perisson)
utöver, mer än, runtom
more
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G3778
τούτων (toyton)
detta, denne, han, det samma, denne ...
than these,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
D-GPN
G1537
ἐκ (ek)
av, från, ut ur, med, på
from
Preposition Preposition
PREP
G3588
τοῦ (toy)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G4190
πονηροῦ (poneroy)
ondskefull
evil
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
A-GSM
G1510
ἐστιν.¶ (estin.)
är
comes.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB98, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – som ett manus med repliker
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)