Matteusevangeliet 5:36

Ge inte heller en ed vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hår vitt eller svart.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

μήτε   ἐν   τῇ   κεφαλῇ   σου   ὀμόσῃς   ὅτι   οὐ   δύνασαι   μίαν   τρίχα   λευκὴν   ποιῆσαι   ἢ   μέλαιναν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 15 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3383 μήτε (mete)
varken, eller Neither
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
CONJ-N
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G2776 κεφαλῇ (kephale)
huvud head
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G4771 σου (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G3660 ὀμόσῃς (omnuo)
svär, avlägga en ed may you swear,
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. andra person singularis
V-AAS-2S
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1410 δύνασαι (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan you are able
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. andra person singularis
V-PNI-2S
G1520 μίαν (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G2359 τρίχα (thrix)
hår hair
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3022 λευκὴν (leukos)
vita, vitt white
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G4160 ποιῆσαι (poieo)
göra to make,
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G3189 μέλαιναν. (melas)
svart black.
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)