Matteusevangeliet 5:32

Men jag säger er [och fullkomnar betydelsen]: den som skiljer sig från sin hustru – av något annat skäl än otrohet – orsakar att hon begår äktenskapsbrott. Den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott."
[Guds originalplan var att människor inte skulle skiljas. Äktenskapet gäller "tills döden skiljer dem åt", se Rom 7:1–3; 1 Kor 7:39. Det enda skälet till skilsmässa för troende par är otrohet. Paulus tar även upp ett fall då någon blir frälst och den andre vill skilja sig; då kan man inte hindra det, se 1 Kor 7:15. Gud hatar skilsmässa, se Mal 2:16, för han vet personligen vilken djup smärta det medför, se Jer 3:8. Ämnet återkommer i Matteusevangeliet, se Matt 19:3–12.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐγὼ   δὲ   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   πᾶς   ὁ   ἀπολύων   τὴν   γυναῖκα   αὐτοῦ   παρεκτὸς   λόγου   πορνείας   ποιεῖ   αὐτὴν   μοιχευθῆναι·   καὶ   ὃς   ἐὰν   ἀπολελυμένην   γαμήσῃ,   μοιχᾶται.¶  

Textus Receptus (TR)

ἐγὼ   δὲ   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   πᾶς   ὁ   ἀπολύων   τὴν   γυναῖκα   αὐτοῦ   παρεκτὸς   λόγου   πορνείας   ποιεῖ   αὐτὴν   μοιχευθῆναι·   καὶ   ὃς   ἐὰν   ἀπολελυμένην   γαμήσῃ,   μοιχᾶται.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 19 ord, NA har 23 (+4).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3956 πᾶς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
everyone
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0630 ἀπολύων (apoluo)
skilja sig, förskjuta, sända iväg, ... is divorcing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1135 γυναῖκα (gune)
kvinna, hustru wife
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3924 παρεκτὸς (parektos)
förutom except
Preposition Preposition
PREP
G3056 λόγου (logos)
ord, resonemang on account
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G4202 πορνείας (porneia)
otukt, sexuell omoral, äktenskapsbr ... of sexual immorality,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G4160 ποιεῖ (poieo)
göra causes
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτὴν (autos)
henne her
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
P-ASF
G3431 μοιχευθῆναι· (moicheuo)
begå äktenskapsbrott to be adulterated.
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
V-APN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who[ever]
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G0620 ἀπολελυμένην (apoleipo)
lämna, kvarstår, stå fast divorced
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis femininum
V-RPP-ASF
G1060 γαμήσῃ, (gameo)
gifta sig shall marry,
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G3429 μοιχᾶται.¶ (moichao)
orsaka äktenskapsbrott commits adultery.
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)