Matteusevangeliet 5:25

Skynda dig att komma överens med din motpart (den som anklagar dig) medan ni fortfarande är på väg [till domstolen]. Annars kanske han överlämnar dig till domaren, som överlämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἴσθι   εὐνοῶν   τῷ   ἀντιδίκῳ   σου   ταχὺ   ἕως   ὅτου   εἶ   μετ᾽   αὐτοῦ   ἐν   τῇ   ὁδῷ,   μήποτέ   σε   παραδῷ   ὁ   ἀντίδικος   τῷ   κριτῇ,   καὶ   ὁ   κριτὴς   τῷ   ὑπηρέτῃ,   καὶ   εἰς   φυλακὴν   βληθήσῃ.  

Textus Receptus (TR)

Ἴσθι   εὐνοῶν   τῷ   ἀντιδίκῳ   σου   ταχὺ   ἕως   ὅτου   εἶ   μετ᾽   αὐτοῦ   ἐν   τῇ   ὁδῷ,   μήποτέ   σε   παραδῷ   ὁ   ἀντίδικος   τῷ   κριτῇ,   καὶ   ὁ   κριτὴς   σε   παραδῷ   τῷ   ὑπηρέτῃ,   καὶ   εἰς   φυλακὴν   βληθήσῃ.  

Grundtextkommentarer

NA har 30 ord, TR har 32 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 Ἴσθι (eimi)
är do be
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-PAM-2S
G2132 εὐνοῶν (eunoeo)
förlika sig med, göra upp med agreeing
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det with the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G0476 ἀντιδίκῳ (antidikos)
motpart accuser
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G4771 σου (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G5036 ταχὺ (tachus)
snar, snabb quickly,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, while
Preposition Preposition
PREP
G3748 ὅτου (hostis, hetis, ho,ti)
som, vilken which
Relativt pron. Relativt pronomen
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
R-GSN
G1510 εἶ (eimi)
är you are
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G3326 μετ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G3598 ὁδῷ, (hodos)
väg, resa, tankemönster way,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3361 + G4218 μήποτέ (me+pote)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... otherwise
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
Partikel Partikel
PRT-N +PRT
G4771 σε (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis
P-2AS
G3860 παραδῷ (paradidomi)
överlämna shall deliver
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0476 ἀντίδικος (antidikos)
motpart accuser
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G2923 κριτῇ, (krites)
domare judge,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2923 κριτὴς (krites)
domare judge
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G5257 ὑπηρέτῃ, (huperetes)
tjänare officer,
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G5438 φυλακὴν (phulake)
fängelse prison
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G0906 βληθήσῃ. (ballo)
kasta, hälla, kasta ut you will be cast.
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. andra person singularis
V-FPI-2S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)