Matteusevangeliet 5:24

lägg då ner din gåva vid altaret och gå först och försona dig med din broder; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἄφες   ἐκεῖ   τὸ   δῶρόν   σου   ἔμπροσθεν   τοῦ   θυσιαστηρίου   καὶ   ὕπαγε,   πρῶτον   διαλλάγηθι   τῷ   ἀδελφῷ   σου,   καὶ   τότε   ἐλθὼν   πρόσφερε   τὸ   δῶρόν   σου.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 22 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0863 ἄφες (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... do leave
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-2AAM-2S
G1563 ἐκεῖ (ekei)
där, dit there
Adverb Adverb
ADV
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G1435 δῶρόν (doron)
gåva, offer gift
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G4771 σου (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G1715 ἔμπροσθεν (emprosthen)
inför before
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G2379 θυσιαστηρίου (thusiasterion)
altare altar,
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5217 ὕπαγε, (hupago)
do go away;
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-PAM-2S
G4413 πρῶτον (protos)
först, främst first
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G1259 διαλλάγηθι (diallasso)
förändra sig, försona do be reconciled
VERB Verb
2:a aorist pass. imp. andra aorist passiv imp.
sing. andra person singularis
V-2APM-2S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G0080 ἀδελφῷ (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G4771 σου, (su)
du, ni, er of you;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G5119 τότε (tote)
då, vid den tiden then
Adverb Adverb
ADV
G2064 ἐλθὼν (erchomai)
anlända, komma, gå having come,
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G4374 πρόσφερε (prosphero)
offra do offer
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-PAM-2S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G1435 δῶρόν (doron)
gåva, offer gift
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G4771 σου.¶ (su)
du, ni, er of you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)