Matteusevangeliet 5:22

Men jag säger er [och fullkomnar betydelsen]:
Den som är arg på sin broder (är långsint och vägrar att förlåta),
kan inte undgå sin dom.
[Vissa manuskript har tillägget "utan orsak", se Ef 4:26.]
Den som säger till sin broder: 'Du är värdelös' (hånfullt skällsord för 'dum i huvudet'),
kan inte undgå att ställas inför Stora rådet [Sanhedrin, judarnas högsta juridiska instans].
Den som säger: 'Du är en dåre',
kan inte undgå [dödsdomen i] det brinnande Gehenna (helvetet).
[Gehenna är ett grekiskt lånord från hebreiskan. Det är namnet på Jerusalems södra dalgång, Hinnomdalen. Det var här som barn offrades till avguden Molok, se 2 Krön 28:3; 33:6. Platsen är också en domens plats där dessa onda kungar ska dömas, se Jes 30:33. På 1200-talet uppkom en sägen att det var här stadens avfall eldades upp i en ständigt brinnande eld. Det kan inte uteslutas att stadens avfall kan ha tippats i denna och andra dalgångar. Det är dock troligare att Jesus i ett sammanhang som talar om mord, se vers 21, anspelar på barnoffren och den kommande slutgiltiga domen för de skyldiga till dessa avskyvärda handlingar, se Jer 7:32–33; 32:35.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐγὼ   δὲ   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   πᾶς   ὁ   ὀργιζόμενος   τῷ   ἀδελφῷ   αὐτοῦ   ἔνοχος   ἔσται   τῇ   κρίσει·   ὃς   δ᾽   ἂν   εἴπῃ   τῷ   ἀδελφῷ   αὐτοῦ·   ῥακά,   ἔνοχος   ἔσται   τῷ   συνεδρίῳ·   ὃς   δ᾽   ἂν   εἴπῃ·   μωρέ,   ἔνοχος   ἔσται   εἰς   τὴν   γέενναν   τοῦ   πυρός.¶  

Textus Receptus (TR)

ἐγὼ   δὲ   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   πᾶς   ὁ   ὀργιζόμενος   τῷ   ἀδελφῷ   αὐτοῦ   εἰκῆ   ἔνοχος   ἔσται   τῇ   κρίσει·   ὃς   δ᾽   ἂν   εἴπῃ   τῷ   ἀδελφῷ   αὐτοῦ·   ῥακά,   ἔνοχος   ἔσται   τῷ   συνεδρίῳ·   ὃς   δ᾽   ἂν   εἴπῃ·   μωρέ,   ἔνοχος   ἔσται   εἰς   τὴν   γέενναν   τοῦ   πυρός.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 39 ord, TR har 40 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er to you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3956 πᾶς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
everyone
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G3710 ὀργιζόμενος (orgizo)
bli vred is being angry with
VERB Verb
pres. medium part. presens medium particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PMP-NSM
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G0080 ἀδελφῷ (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1777 ἔνοχος (enochos)
skyldig inför, hemfallen åt, skyldi ... liable
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1510 ἔσται (eimi)
är will be
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G2920 κρίσει· (krisis)
domstol, fördömelse judgment;
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who[ever]
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G1161 δ᾽ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... maybe
Partikel Partikel
PRT
G2036 εἴπῃ (epo)
tala, skicka ut ljud may say
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G0080 ἀδελφῷ (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G0846 αὐτοῦ· (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G4469 ῥακά, (rhaka)
tom i huvudet, värdelös Raca,’
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
Titel (titel)
Arameiska Arameiska
N-VSM-T-ARAM
G1777 ἔνοχος (enochos)
skyldig inför, hemfallen åt, skyldi ... liable
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1510 ἔσται (eimi)
är will be
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G4892 συνεδρίῳ· (sunedrion)
Stora rådet Sanhedrin;
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who[ever]
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G1161 δ᾽ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... maybe
Partikel Partikel
PRT
G2036 εἴπῃ· (epo)
tala, skicka ut ljud may say,
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2AAS-3S
G3474 μωρέ, (moros)
dåraktig, oförståndig Fool,
Adjektiv Adjektiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
A-VSM
G1777 ἔνοχος (enochos)
skyldig inför, hemfallen åt, skyldi ... liable
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1510 ἔσται (eimi)
är will be
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G1067 γέενναν (Geenna)
Gehenna, Helvetet hell
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
Titel (titel)
N-ASF-T
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G4442 πυρός.¶ (pur)
eld of fire.
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)