Matteusevangeliet 5:19

Den som upphäver (tar bort) även det minsta av dessa bud (instruktioner) och lär människor att göra likadant, ska räknas som den minste i himmelriket (himlarnas kungarike). Men den som håller dessa bud och lär andra att också göra det, ska kallas stor i himmelriket.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ὃς   ἐὰν   οὖν   λύσῃ   μίαν   τῶν   ἐντολῶν   τούτων   τῶν   ἐλαχίστων   καὶ   διδάξῃ   οὕτως   τοὺς   ἀνθρώπους,   ἐλάχιστος   κληθήσεται   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   τῶν   οὐρανῶν.   ὃς   δ᾽   ἂν   ποιήσῃ   καὶ   διδάξῃ,   οὗτος   μέγας   κληθήσεται   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   τῶν   οὐρανῶν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 36 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 Ὃς (hos, he, ho)
vem Who[ever]
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G3089 λύσῃ (luo)
lösa, bryta, riva shall break
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G1520 μίαν (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis femininum
T-GPF
G1785 ἐντολῶν (entole)
bud, föreskrift commandments
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
N-GPF
G3778 τούτων (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... of these
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. pl. gen. pluralis femininum
D-GPF
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis femininum
T-GPF
G1646 ἐλαχίστων (elachistos)
minst, liten betydelse, småsaker least
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
A-GPF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1321 διδάξῃ (didasko)
undervisa, lära shall teach
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel), houtos)
så, således, till och med så, på de ... so
Adverb Adverb
ADV
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G0444 ἀνθρώπους, (anthropos)
människa others,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G1646 ἐλάχιστος (elachistos)
minst, liten betydelse, småsaker least
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G2564 κληθήσεται (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... he will be called
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FPI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G0932 βασιλείᾳ (basileia)
kungarike, kungadöme, regim, styre, ... kingdom
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G3772 οὐρανῶν. (ouranos)
himlarnas heavens;
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem who[ever]
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G1161 δ᾽ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... maybe
Partikel Partikel
PRT
G4160 ποιήσῃ (poieo)
göra may keep
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1321 διδάξῃ, (didasko)
undervisa, lära may teach [them],
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-AAS-3S
G3778 οὗτος (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this [one]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
D-NSM
G3173 μέγας (megas)
stor, mäktig, viktig great
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G2564 κληθήσεται (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... will be called
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FPI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G0932 βασιλείᾳ (basileia)
kungarike, kungadöme, regim, styre, ... kingdom
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G3772 οὐρανῶν. (ouranos)
himlarnas heavens.
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)