Matteusevangeliet 5:17

"Ta inte för givet (tänk inte) att jag har kommit för att upphäva undervisningen [Moseböckerna – gr. nomos] eller profeterna. [Jesus avskaffar inte någon del av GT.] Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullkomna (fullborda, ge den fulla meningen och betydelsen).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Μὴ   νομίσητε   ὅτι   ἦλθον   καταλῦσαι   τὸν   νόμον   ἢ   τοὺς   προφήτας·   οὐκ   ἦλθον   καταλῦσαι   ἀλλὰ   πληρῶσαι.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 15 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 Μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3543 νομίσητε (nomizo)
trodde, tro, anta may think
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-AAS-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἦλθον (erchomai)
anlända, komma, gå I have come
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2AAI-1S
G2647 καταλῦσαι (kataluo)
upphäva, riva ner, slå ner, husrum, ... to abolish
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3551 νόμον (nomos)
lärosystem, lära, lag, Torah, under ... law
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h ... or
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G4396 προφήτας· (prophetes)
profet Prophets;
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2064 ἦλθον (erchomai)
anlända, komma, gå I have come
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2AAI-1S
G2647 καταλῦσαι (kataluo)
upphäva, riva ner, slå ner, husrum, ... to abolish,
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G4137 πληρῶσαι. (pleroo)
uppfylla to fulfill.
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)