Matteusevangeliet 5:11

[Efter dessa åtta saligprisningar upprepar och fördjupar Jesus den sista punkten om förföljelse. Jesus riktar sig till sina efterföljare och i stället för "Saliga är de" säger han "Saliga är ni".]
Saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda) är ni när man [varje gång någon]
förolämpar (skulle håna, skymfa) er
och förföljer er (skulle orsaka er lidande)
och ljuger och säger allt [möjligt] ont (skulle förtala er och lägga fram falska anklagelser) mot er
för min skull (på grund av mig). [Den enda orsaken till dessa påhopp är bekännelsen till Jesus.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Μακάριοί   ἐστε,   ὅταν   ὀνειδίσωσιν   ὑμᾶς   καὶ   διώξωσιν   καὶ   εἴπωσιν   πᾶν   πονηρὸν   καθ᾽   ὑμῶν   ψευδόμενοι   ἕνεκεν   ἐμοῦ.  

Textus Receptus (TR)

Μακάριοί   ἐστε,   ὅταν   ὀνειδίσωσιν   ὑμᾶς   καὶ   διώξωσιν   καὶ   εἴπωσιν   πᾶν   πονηρὸν   ῥῆμα   καθ᾽   ὑμῶν   ψευδόμενοι   ἕνεκεν   ἐμοῦ.  

Grundtextkommentarer

NA har 16 ord, TR har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3107 Μακάριοί (makarios)
salig, lycklig, välsignad Blessed
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1510 ἐστε, (eimi)
är are you
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3752 ὅταν (hotan)
när when
Konj. Konjunktion
CONJ
G3679 ὀνειδίσωσιν (oneidizo)
gå till rätta med, smäda they may insult
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AAS-3P
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. andra person ackusativ pluralis
P-2AP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1377 διώξωσιν (dioko)
förfölja, följa efter, följa, lida ... may persecute [you],
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AAS-3P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἴπωσιν (epo)
tala, skicka ut ljud may say
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-2AAS-3P
G3956 πᾶν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all kinds of
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G4190 πονηρὸν (poneros)
ondskefull evil
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G2596 καθ᾽ (kata)
i enlighet med against
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G5574 ψευδόμενοι (pseudomai)
ljuga lying
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PNP-NPM
G1752 ἕνεκεν (heneka, heneken, heineken)
skull, av en orsak on account of
Preposition Preposition
PREP
G1700 ἐμοῦ. (emou)
mig, min, mina Me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. neut. första person gen. singularis neutrum
S-1SGSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)