Matteusevangeliet 4:6

och sa till honom: "Om du är Guds Son, så kasta dig ner, för det står skrivet [Ps 91:11–12]:
Han ska befalla sina änglar [att vaka] över dig
och de ska lyfta upp dig på sina händer
så att din fot inte stöter emot någon sten."
[Djävulen utelämnar den sista delen "på alla dina vägar" från citatet i Ps 91:11 där det står "Han ska befalla sina änglar att skydda dig på alla dina vägar." Det ingick inte i Guds plan för Jesus att han skulle kasta sig ner från templet och göra ett spektakulärt under. När vi vandrar på Guds väg finns hans beskydd också för oss]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   λέγει   αὐτῷ·   εἰ   υἱὸς   εἶ   τοῦ   θεοῦ,   βάλε   σεαυτὸν   κάτω·   γέγραπται   γὰρ   ὅτι   τοῖς   ἀγγέλοις   αὐτοῦ   ἐντελεῖται   περὶ   σοῦ,   καὶ   ἐπὶ   χειρῶν   ἀροῦσίν   σε   μήποτε   προσκόψῃς   πρὸς   λίθον   τὸν   πόδα   σου.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 32 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1510 εἶ (eimi)
är You are
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G2316 θεοῦ, (theos)
Gud of God,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G0906 βάλε (ballo)
kasta, hälla, kasta ut do throw
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-2AAM-2S
G4572 σεαυτὸν (seautou)
dig själv Yourself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis maskulinum
F-2ASM
G2736 κάτω· (kato, cf), katotero, cf)
ner, därunder, nere down;
Adverb Adverb
ADV
G1125 γέγραπται (grapho)
skriva it has been written
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-RPI-3S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that:
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det To the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
T-DPM
G0032 ἀγγέλοις (aggelos)
budbärare, ängel angels
Substantiv Substantiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
N-DPM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1781 ἐντελεῖται (entellomai)
befalla, ge befallning He will give orders
VERB Verb
fut. medium/passiv-dep. ind. futurum medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FNI-3S
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom concerning
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοῦ, (su)
du, ni, er You,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till in
Preposition Preposition
PREP
G5495 χειρῶν (cheir)
hand [their] hands
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
N-GPF
G0142 ἀροῦσίν (airo)
ta upp, lyfta upp, plocka bort will they bear up
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FAI-3P
G4771 σε (su)
du, ni, er You,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. andra person ackusativ singularis
P-2AS
G3361 + G4218 μήποτε (me+pote)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... otherwise
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
Partikel Partikel
PRT-N +PRT
G4350 προσκόψῃς (proskopto)
stöta You may strike
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. andra person singularis
V-AAS-2S
G4314 πρὸς (pros)
till against
Preposition Preposition
PREP
G3037 λίθον (lithos)
sten a stone
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G4228 πόδα (pous)
fot, fotpall foot
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G4771 σου. (su)
du, ni, er of You.’
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)