Matteusevangeliet 3:15

Jesus svarade honom: "Låt det ske nu, för så ska vi uppfylla all rättfärdighet." Då lät Johannes det ske.
[Dopet visar att Jesus är helgad, avskild till ett specifikt syfte, åt Gud. Genom dopet identifierar han sig med människans synd, fast han själv är syndfri. Detta offentliga dop bekräftar också Jesu officiella tjänst som startar nu.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἀποκριθεὶς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν   πρὸς   αὐτόν·   ἄφες   ἄρτι·   οὕτως   γὰρ   πρέπον   ἐστὶν   ἡμῖν   πληρῶσαι   πᾶσαν   δικαιοσύνην.   τότε   ἀφίησιν   αὐτόν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀποκριθεὶς (apokrinomai)
svara Answering,
VERB Verb
aorist passiv dep. part. aorist passiv deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AOP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G4314 πρὸς (pros)
till unto
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτόν· (autos)
honom, dem, henne, den, det him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G0863 ἄφες (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... do permit [it]
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-2AAM-2S
G0737 ἄρτι· (arti)
nu now;
Adverb Adverb
ADV
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel), houtos)
så, således, till och med så, på de ... thus
Adverb Adverb
ADV
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G4241 πρέπον (prepo)
bli, passa fitting
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
V-PAP-NSN
G1510 ἐστὶν (eimi)
är it is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1473 ἡμῖν (ego)
oss to us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP
G4137 πληρῶσαι (pleroo)
uppfylla to fulfill
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
V-AAN
G3956 πᾶσαν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G1343 δικαιοσύνην. (dikaiosune)
rättfärdighet righteousness.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G5119 τότε (tote)
då, vid den tiden Then
Adverb Adverb
ADV
G0863 ἀφίησιν (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... he permits
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτόν.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)