Matteusevangeliet 27:29

och vred (flätade) ihop en krans (krona) av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp (stav) i högra handen på honom. Sedan föll de på knä för honom och hånade honom och sa: "Leve judarnas konung!"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   πλέξαντες   στέφανον   ἐξ   ἀκανθῶν   ἐπέθηκαν   ἐπὶ   τῆς   κεφαλῆς   αὐτοῦ   καὶ   κάλαμον   ἐν   τῇ   δεξιᾷ   αὐτοῦ,   καὶ   γονυπετήσαντες   ἔμπροσθεν   αὐτοῦ   ἐνέπαιξαν   αὐτῷ   λέγοντες·   χαῖρε   βασιλεῦ   τῶν   Ἰουδαίων.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   πλέξαντες   στέφανον   ἐξ   ἀκανθῶν   ἐπέθηκαν   ἐπὶ   τῆς   κεφαλῆς   αὐτοῦ   καὶ   κάλαμον   ἐν   τῇ   δεξιᾷ   αὐτοῦ,   καὶ   γονυπετήσαντες   ἔμπροσθεν   αὐτοῦ   ἐνέπαιξαν   αὐτῷ   λέγοντες·   χαῖρε   βασιλεῦ   ὁ   τῶν   Ἰουδαίων.  

Grundtextkommentarer

TR har 21 ord, NA har 27 (+6).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G4120 πλέξαντες (pleko)
fläta having twisted together
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G4735 στέφανον (stephanos)
krona a crown
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G0173 ἀκανθῶν (akantha)
törne, törnbuske thorns,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
N-GPF
G2007 ἐπέθηκαν (epitithemi)
lägga på, lägga till they put [it]
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G2776 κεφαλῆς (kephale)
huvud head
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2563 κάλαμον (kalamos)
strå, rör, penna a reed
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G1188 δεξιᾷ (dexios)
höger hand, höger, höger sida right hand
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
A-DSF
G0846 αὐτοῦ, (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1120 γονυπετήσαντες (gonupeteo)
knäböja för having bowed the knees
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G1715 ἔμπροσθεν (emprosthen)
inför before
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1702 ἐνέπαιξαν (empaizo)
håna they mocked
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3004 λέγοντες· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G5463 χαῖρε (chairo)
glädja sig Hail!
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-PAM-2S
G0935 βασιλεῦ (basileus)
Kung, judarnas kung, Israels kung King
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
N-VSM
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G2453 Ἰουδαίων. (Ioudaios)
judisk, jude Jews!
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
Person (person)
A-GPM-PG

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)