Matteusevangeliet 27:24

När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde (tvättade av) sina händer inför folket och sa: "Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἰδὼν   δὲ   ὁ   Πιλᾶτος   ὅτι   οὐδὲν   ὠφελεῖ   ἀλλὰ   μᾶλλον   θόρυβος   γίνεται,   λαβὼν   ὕδωρ   ἀπενίψατο   τὰς   χεῖρας   ἀπέναντι   τοῦ   ὄχλου   λέγων·   ἀθῷός   εἰμι   ἀπὸ   τοῦ   αἵματος   τούτου·   ὑμεῖς   ὄψεσθε.¶  

Textus Receptus (TR)

Ἰδὼν   δὲ   ὁ   Πιλᾶτος   ὅτι   οὐδὲν   ὠφελεῖ   ἀλλὰ   μᾶλλον   θόρυβος   γίνεται,   λαβὼν   ὕδωρ   ἀπενίψατο   τὰς   χεῖρας   ἀπέναντι   τοῦ   ὄχλου   λέγων·   ἀθῷός   εἰμι   ἀπὸ   τοῦ   αἵματος   τοῦ   δικαίου   τούτου·   ὑμεῖς   ὄψεσθε.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 28 ord, TR har 30 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 Ἰδὼν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... Having seen
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4091 Πιλᾶτος (Pilatos)
Pilatus Pilate
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3762 οὐδὲν (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget nothing
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Nominativ nominativ
A-ASN-N
G5623 ὠφελεῖ (opheleo)
ge fördel it availed,
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G3123 μᾶλλον (mallon)
mer, hellre, i stället rather
Adverb Adverb
ADV
G2351 θόρυβος (thorubos)
upplopp, upprördhet a riot
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1096 γίνεται, (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma is arising,
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G2983 λαβὼν (lambano)
ta emot, få, välkomna, ta having taken
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G5204 ὕδωρ (hudor)
vatten water,
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G0633 ἀπενίψατο (aponipto)
tvätta he washed
VERB Verb
aorist medium ind. aorist medium indikativ
sing. tredje person singularis
V-AMI-3S
G3588 τὰς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
T-APF
G5495 χεῖρας (cheir)
hand hands
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G0561 ἀπέναντι (apenanti)
mitt emot, inför, i närvaro av, mot ... opposite
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G3793 ὄχλου (ochlos)
människor, skara, folkskara crowd,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G3004 λέγων· (lego)
säger saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G0121 ἀθῷός (athoos)
oskyldig Guiltless
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1510 εἰμι (eimi)
är I am
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G0129 αἵματος (haima)
blod blood
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3778 τούτου· (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... of this.
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
D-GSM
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er For yourselves
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G3708 ὄψεσθε.¶ (horao)
se you will see.”
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-FDI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)