Matteusevangeliet 27:22

Pilatus frågade dem: "Vad ska jag då göra med den Jesus som kallas den Smorde (Messias)?" Alla svarade: "Korsfäst honom!"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Πιλᾶτος·   τί   οὖν   ποιήσω   Ἰησοῦν   τὸν   λεγόμενον   χριστόν;   λέγουσιν   πάντες·   σταυρωθήτω.  

Textus Receptus (TR)

λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Πιλᾶτος·   τί   οὖν   ποιήσω   Ἰησοῦν   τὸν   λεγόμενον   χριστόν;   λέγουσιν   αὐτῷ   πάντες·   σταυρωθήτω.  

Grundtextkommentarer

NA har 14 ord, TR har 15 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... Says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G4091 Πιλᾶτος· (Pilatos)
Pilatus Pilate,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem What
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G4160 ποιήσω (poieo)
göra shall I do with
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
V-AAS-1S
G2424 Ἰησοῦν (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det who
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G3004 λεγόμενον (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... is called
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
V-PPP-ASM
G5547 χριστόν; (Christos)
den Smorde, Kristus Christ?
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Titel (titel)
N-ASM-T
G3004 λέγουσιν (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... They say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G3956 πάντες· (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G4717 σταυρωθήτω. (stauroo)
korsfästa he should be crucified.
VERB Verb
aorist pass. imp. aorist passiv imp.
sing. tredje person singularis
V-APM-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)