Matteusevangeliet 27:20

Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri och få Jesus dödad.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Οἱ   δὲ   ἀρχιερεῖς   καὶ   οἱ   πρεσβύτεροι   ἔπεισαν   τοὺς   ὄχλους   ἵνα   αἰτήσωνται   τὸν   Βαραββᾶν,   τὸν   δὲ   Ἰησοῦν   ἀπολέσωσιν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G0749 ἀρχιερεῖς (archiereus)
överstepräst the chief priests
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G4245 πρεσβύτεροι (presbuteros)
äldste elders
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G3982 ἔπεισαν (peitho)
övertala, bli övertygad persuaded
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3793 ὄχλους (ochlos)
människor, skara, folkskara crowds
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G0154 αἰτήσωνται (aiteo)
be, fråga efter, fråga, begära they may ask for
VERB Verb
aorist medium subj. aorist medium subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AMS-3P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0912 Βαραββᾶν, (Barabbas)
Barabbas Barabbas,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2424 Ἰησοῦν (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
N-ASM-P
G0622 ἀπολέσωσιν.¶ (apollumi)
gå under, bli dödad, vara förlorad ... may destroy.
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AAS-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)