Matteusevangeliet 27:19

Medan han satt på domarsätet fick han detta bud från sin hustru: "Låt ingenting orätt ske mellan dig och denna rättfärdiga (oskyldiga) man! Jag har lidit mycket (haft en obehaglig upplevelse) i en dröm i dag [på morgonen, eller tidigare under natten] på grund av honom." [Det är värt att notera att den enda som för Jesu talan under hela rättegången är en hednisk kvinna. Enligt tradition hette hon Claudia Procula.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Καθημένου   δὲ   αὐτοῦ   ἐπὶ   τοῦ   βήματος   ἀπέστειλεν   πρὸς   αὐτὸν   ἡ   γυνὴ   αὐτοῦ   λέγουσα·   μηδὲν   σοὶ   καὶ   τῷ   δικαίῳ   ἐκείνῳ·   πολλὰ   γὰρ   ἔπαθον   σήμερον   κατ᾽   ὄναρ   δι᾽   αὐτόν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 27 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2521 Καθημένου (kathemai)
sitta, sitta ner, sitta vid When was sitting
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PNP-GSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det he
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G0968 βήματος (bema)
domarsäte, tron judgment seat,
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G0649 ἀπέστειλεν (apostello)
sända, utsända, skicka, skicka iväg ... sent
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G1135 γυνὴ (gune)
kvinna, hustru wife
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G3004 λέγουσα· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
V-PAP-NSF
G3367 μηδὲν (medeis, medemia, meden)
för någon, ingenting, inte, ingen [Let there be] nothing
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
A-NSN
G4771 σοὶ (su)
du, ni, er between you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. andra person dativ singularis
P-2DS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G1342 δικαίῳ (dikaios)
rättfärdig righteous [man]
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
A-DSM
G1565 ἐκείνῳ· (ekeinos)
den that;
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
D-DSM
G4183 πολλὰ (polus)
många, mycket, stor many things
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G3958 ἔπαθον (pascho, patho, pentho, used, tenses)
utstå lidande I suffered
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-2AAI-1S
G4594 σήμερον (semeron)
idag today
Adverb Adverb
ADV
G2596 κατ᾽ (kata)
i enlighet med in
Preposition Preposition
PREP
G3677 ὄναρ (onar)
dröm a dream
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför because of
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτόν.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)