Matteusevangeliet 24:6

[Det kommer att bli politisk oro:]
Ni kommer att höra (gr. akouo) om krig och rapporter (rykten, nyheter, hot; ordagrant: hörande – gr. akoe) om krig.
Se till att ni inte blir skrämda (överraskade, oroade; bli förskräckt vid ett plötsligt ljud eller händelse – gr. throeo),
för detta måste ske, men det är inte slutet.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

μελλήσετε   δὲ   ἀκούειν   πολέμους   καὶ   ἀκοὰς   πολέμων·   ὁρᾶτε,   μὴ   θροεῖσθε·   δεῖ   γὰρ   γενέσθαι   ἀλλ᾽   οὔπω   ἐστὶν   τὸ   τέλος.¶  

Textus Receptus (TR)

μελλήσετε   δὲ   ἀκούειν   πολέμους   καὶ   ἀκοὰς   πολέμων·   ὁρᾶτε,   μὴ   θροεῖσθε·   δεῖ   γὰρ   πάντα   γενέσθαι   ἀλλ᾽   οὔπω   ἐστὶν   τὸ   τέλος.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 18 ord, TR har 19 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3195 μελλήσετε (mello)
ska, borde, skulle vilja, att komma ... You will begin
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-FAI-2P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... then
Konj. Konjunktion
CONJ
G0191 ἀκούειν (akouo)
höra, lyssna to hear of
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G4171 πολέμους (polemos)
krig wars
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0189 ἀκοὰς (akoe)
hörsel, hörande, rykte, rapport rumors
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis femininum
N-APF
G4171 πολέμων· (polemos)
krig of wars.
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G3708 ὁρᾶτε, (horao)
se do behold,
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PAM-2P
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2360 θροεῖσθε· (throeo)
skrämma, skrämd, förlora besinninge ... do be alarmed;
VERB Verb
pres. pass. imp. presens passiv imp.
pl. andra person pluralis
V-PPM-2P
G1210 δεῖ (deo)
binda it is necessary
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G1096 γενέσθαι (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma to take place,
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. inf. andra aorist medium-deponent infinitiv
V-2ADN
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G3768 οὔπω (oupo)
inte ännu not yet
Adverb Adverb
Nominativ nominativ
ADV-N
G1510 ἐστὶν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G5056 τέλος.¶ (telos)
slutet end.
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)