Matteusevangeliet 24:3

Jesus satt sedan på Olivberget [en och en halv kilometer öster om Jerusalem, varifrån man ser ut över hela staden och templet som de nyss lämnat]. Då kom lärjungarna [brödraparen Petrus och Andreas, och Jakob och Johannes, se Mark 13:3] fram till honom enskilt (för att samtala privat med honom) och frågade:
När ska allt detta ske [templets förstörelse, se vers 2]? Vilket tecken ska markera
din återkomst
och tidsålderns slut?
[Resten av kapitel 24 och hela kapitel 25 är Jesu svar på dessa två frågor.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καθημένου   δὲ   αὐτοῦ   ἐπὶ   τοῦ   ὄρους   τῶν   ἐλαιῶν   προσῆλθον   αὐτῷ   οἱ   μαθηταὶ   κατ᾽   ἰδίαν   λέγοντες·   εἰπὲ   ἡμῖν   πότε   ταῦτα   ἔσται   καὶ   τί   τὸ   σημεῖον   τῆς   σῆς   παρουσίας   καὶ   συντελείας   τοῦ   αἰῶνος;¶  

Textus Receptus (TR)

Καθημένου   δὲ   αὐτοῦ   ἐπὶ   τοῦ   ὄρους   τῶν   ἐλαιῶν   προσῆλθον   αὐτῷ   οἱ   μαθηταὶ   κατ᾽   ἰδίαν   λέγοντες·   εἰπὲ   ἡμῖν   πότε   ταῦτα   ἔσται   καὶ   τί   τὸ   σημεῖον   τῆς   σῆς   παρουσίας   καὶ   τῆς   συντελείας   τοῦ   αἰῶνος;¶  

Grundtextkommentarer

NA har 31 ord, TR har 32 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2521 Καθημένου (kathemai)
sitta, sitta ner, sitta vid When was sitting
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
V-PNP-GSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det He
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis maskulinum
P-GSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
T-GSN
G3735 ὄρους (oros)
berg Mount
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis femininum
T-GPF
G1638 ἐλαιῶν (Elaion)
Olivberget of Olives,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
Plats (plats)
N-GPF-L
G4334 προσῆλθον (proserchomai)
komma came to
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G3101 μαθηταὶ (mathetes)
lärjunge disciples
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G2596 κατ᾽ (kata)
i enlighet med in
Preposition Preposition
PREP
G2398 ἰδίαν (idios)
ens egen, privat, personlig private,
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G3004 λέγοντες· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G2036 εἰπὲ (epo)
tala, skicka ut ljud do tell
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-2AAM-2S
G1473 ἡμῖν (ego)
oss us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. första person dativ pluralis
P-1DP
G4219 πότε (pote)
när, hur länge when
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. pl. neut. nominativ pluralis neutrum
D-NPN
G1510 ἔσται (eimi)
är will be?
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem what [is]
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
I-NSN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
T-NSN
G4592 σημεῖον (semeion)
tecken, mirakel sign
Substantiv Substantiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
N-NSN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G4674 σῆς (sos)
din egen, ditt eget, dina vänner of Your
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis femininum
S-2SGSF
G3952 παρουσίας (parousia)
ankomst, närvaro coming
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4930 συντελείας (sunteleia)
slut consummation
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G3588 τοῦ (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis maskulinum
T-GSM
G0165 αἰῶνος;¶ (aion)
evighet, tidsålder, tidsepoker, vär ... age?
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)