Matteusevangeliet 24:22

Om inte de dagarna förkortades skulle inget kött (gr. sarx) [ingen människa; inget levande] stå ut och överleva. Men för de utvaldas skull [Guds utvalda folk] kommer de dagarna att förkortas.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   εἰ   μὴ   ἐκολοβώθησαν   αἱ   ἡμέραι   ἐκεῖναι,   οὐκ   ἂν   ἐσώθη   πᾶσα   σάρξ·   διὰ   δὲ   τοὺς   ἐκλεκτοὺς   κολοβωθήσονται   αἱ   ἡμέραι   ἐκεῖναι.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida unless
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2856 ἐκολοβώθησαν (koloboo)
förkortad was shortened
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-API-3P
G3588 αἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis femininum
T-NPF
G2250 ἡμέραι (hemera)
dag, daglig days
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
N-NPF
G1565 ἐκεῖναι, (ekeinos)
den those,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis femininum
D-NPF
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h ... then would
Partikel Partikel
PRT
G4982 ἐσώθη (sozo)
frälsa, rädda, befria, upprätta, he ... there have been saved
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3956 πᾶσα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
any
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G4561 σάρξ· (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet flesh;
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför because of
Preposition Preposition
PREP
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1588 ἐκλεκτοὺς (eklektos)
utvald elect,
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G2856 κολοβωθήσονται (koloboo)
förkortad will be shortened
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-FPI-3P
G3588 αἱ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis femininum
T-NPF
G2250 ἡμέραι (hemera)
dag, daglig days
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis femininum
N-NPF
G1565 ἐκεῖναι.¶ (ekeinos)
den those.
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis femininum
D-NPF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)