Matteusevangeliet 24:2

Han svarade: "Ja, ni ser allt detta, eller hur? Men jag säger er sanningen, här ska inte en sten lämnas kvar på den andra, allt ska bli nedrivet." [Jesus förutsäger templets förstörelse, som inträffar 70 e.Kr.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὁ   δὲ   ἀποκριθεὶς   εἶπεν   αὐτοῖς·   οὐ   βλέπετε   ταῦτα   πάντα;   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   οὐ   μὴ   ἀφεθῇ   ὧδε   λίθος   ἐπὶ   λίθον   ὃς   οὐ   καταλυθήσεται.¶  

Textus Receptus (TR)

Ὁ   δὲ   ἀποκριθεὶς   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτοῖς·   οὐ   βλέπετε   ταῦτα   πάντα;   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   οὐ   μὴ   ἀφεθῇ   ὧδε   λίθος   ἐπὶ   λίθον   ὃς   οὐ   μὴ   καταλυθήσεται.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 22 ord, TR har 23 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς (apokrinomai)
svara answering,
VERB Verb
aorist passiv dep. part. aorist passiv deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AOP-NSM
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud He said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0991 βλέπετε (blepo)
se, ge akt på do you see
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P
G3778 ταῦτα (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
D-APN
G3956 πάντα; (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all?
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
A-APN
G0281 ἀμὴν (amen)
amen Amen
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte none
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not even
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G0863 ἀφεθῇ (aphiemi)
lämna, förlåta, tillåta, försaka ... may be left
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-APS-3S
G5602 ὧδε (hode)
här, denna plats here
Adverb Adverb
ADV
G3037 λίθος (lithos)
sten stone
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G3037 λίθον (lithos)
sten stone,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3739 ὃς (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
R-NSM
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2647 καταλυθήσεται.¶ (kataluo)
upphäva, riva ner, slå ner, husrum, ... will be thrown down.
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-FPI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)