Matteusevangeliet 23:8

[Jesus skiftar nu fokus, från att ha talat om de skriftlärda och fariséerna, till att vända sig direkt till folkskarorna (vid templet) och till sina lärjungar, se vers 1.]
Men ni ska inte låta er kallas rabbi [inte låta människor sätta er på en sådan piedestal],
för en är er Lärare – och ni är alla syskon (gr. adelphoi).

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὑμεῖς   δὲ   μὴ   κληθῆτε   ῥαββί·   εἷς   γάρ   ἐστιν   ὑμῶν   ὁ   διδάσκαλος   πάντες   δὲ   ὑμεῖς   ἀδελφοί   ἐστε.¶  

Textus Receptus (TR)

ὑμεῖς   δὲ   μὴ   κληθῆτε   ῥαββί·   εἷς   γάρ   ἐστιν   ὑμῶν   ὁ   διδάσκαλος   ὁ   Χριστός,   πάντες   δὲ   ὑμεῖς   ἀδελφοί   ἐστε.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 16 ord, TR har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... however
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G2564 κληθῆτε (kaleo)
kalla, benämna, kallas, heta, ropa, ... may be called
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-APS-2P
G4461 ῥαββί· (rhabbi)
rabbi Rabbi;
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Titel (titel)
Hebreiska Hebreiska
N-NSM-T-HEB
G1520 εἷς (heis)
en One
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1063 γάρ (gar)
för for
Konj. Konjunktion
CONJ
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1320 διδάσκαλος (didaskalos)
lärare, Lärare Teacher,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3956 πάντες (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
A-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. pl. andra person nominativ pluralis
P-2NP
G0080 ἀδελφοί (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G1510 ἐστε.¶ (eimi)
är are.
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-PAI-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)