Matteusevangeliet 21:9

Folkskaran som gick före honom, och de som gick efter honom, ropade högt (man sjöng gång på gång):
"Hosianna (rädda, fräls oss nu) Davids son!
[Arvtagaren till Davids rike, Guds utlovade Messias.]
Välsignad (värd att prisas) är han som kommer i Herrens namn!
[Den som Herren utvalt att vara vår kung.]
Hosianna i höjden (himlen)!"
[Under påskhögtiden sjöng man från Psalm 113–118, de så kallade Hallel-psalmerna. Här sjunger man stroferna Ps 118:25–26, och lägger till delen "Davids son" och hyllar Jesus som Messias.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

οἱ   δὲ   ὄχλοι   οἱ   προάγοντες   αὐτὸν   καὶ   οἱ   ἀκολουθοῦντες   ἔκραζον   λέγοντες·   ὡσαννὰ   τῷ   υἱῷ   Δαυίδ,   εὐλογημένος   ὁ   ἐρχόμενος   ἐν   ὀνόματι   κυρίου,   ὡσαννὰ   ἐν   τοῖς   ὑψίστοις.¶  

Textus Receptus (TR)

οἱ   δὲ   ὄχλοι   οἱ   προάγοντες   αὐτὸν   καὶ   οἱ   ἀκολουθοῦντες   ἔκραζον   λέγοντες·   ὡσαννὰ   τῷ   υἱῷ   Δαυίδ,   εὐλογημένος   ὁ   ἐρχόμενος   ἐν   ὀνόματι   κυρίου,   ὡσαννὰ   ἐν   τοῖς   ὑψίστοις.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 25 (+1).



Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.





Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det The
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now
Konj. Konjunktion
CONJ
G3793 ὄχλοι (ochlos)
människor, skara, folkskara crowds
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det which
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G4254 προάγοντες (proago)
gå före are going before
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
P-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det those
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G0190 ἀκολουθοῦντες (akoloutheo)
följa following
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G2896 ἔκραζον (krazo)
skrika, ropa were crying out,
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-IAI-3P
G3004 λέγοντες· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying:
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G5614 ὡσαννὰ (hosanna)
rädda oss nu, fräls oss nu, Hosiann ... Hosanna
Partikel Partikel
PRT
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis maskulinum
T-DSM
G5207 υἱῷ (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis maskulinum
N-DSM
G1138 Δαυίδ, (Dabid)
David of David!”
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P
G2127 εὐλογημένος (eulogeo)
välsigna, prisa Blessed [is[
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-RPP-NSM
G3588 (ho, he)
–, den, det the [One]
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2064 ἐρχόμενος (erchomai)
anlända, komma, gå coming
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. part. presens medium eller passiv-deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PNP-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3686 ὀνόματι (onoma)
namn [the] name
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G2962 κυρίου, (kurios)
Herren, herre of [the] Lord!”
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
N-GSM
G5614 ὡσαννὰ (hosanna)
rädda oss nu, fräls oss nu, Hosiann ... Hosanna
Partikel Partikel
PRT
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G5310 ὑψίστοις.¶ (hupsistos)
i höjden, den högste highest!”
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
A-DPN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)