Matteusevangeliet 21:5

"Säg till Sions dotter [de som bor i Jerusalem]: 'Se, din Konung kommer till dig på ett ödmjukt sätt (milt, i frid, utan arrogans), ridande på en åsna, på ett föl, ett lastdjurs föl.'"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

εἴπατε   τῇ   θυγατρὶ   Σιών·   ἰδοὺ   ὁ   βασιλεύς   σου   ἔρχεταί   σοι,   πραῢς   καὶ   ἐπιβεβηκὼς   ἐπὶ   ὄνον   καὶ   ἐπὶ   πῶλον   υἱὸν   ὑποζυγίου.¶  

Textus Receptus (TR)

εἴπατε   τῇ   θυγατρὶ   Σιών·   ἰδοὺ   ὁ   βασιλεύς   σου   ἔρχεταί   σοι,   πραῢς   καὶ   ἐπιβεβηκὼς   ἐπὶ   ὄνον   καὶ   ἐπὶ   πῶλον   υἱὸν   ὑποζυγίου.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 19 ord, NA har 20 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἴπατε (epo)
tala, skicka ut ljud do say
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-2AAM-2P
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G2364 θυγατρὶ (thugater)
dotter daughter
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G4622 Σιών· (Sion)
Sion of Zion,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
Plats (plats)
N-GSF-L
G2400 ἰδοὺ (idou)
se, ge akt på något Behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G0935 βασιλεύς (basileus)
Kung, judarnas kung, Israels kung King
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4771 σου (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G2064 ἔρχεταί (erchomai)
anlända, komma, gå comes
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-PNI-3S
G4771 σοι, (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. andra person dativ singularis
P-2DS
G4239 πραῢς (praus)
ödmjuk, mild gentle
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1910 ἐπιβεβηκὼς (epibaino)
sitta, kom, gå ombord, ta, komma in ... already riding
VERB Verb
perf. aktiv part. perfekt aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-RAP-NSM
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till on
Preposition Preposition
PREP
G3688 ὄνον (onos)
åsna a donkey,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... even
Konj. Konjunktion
CONJ
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G4454 πῶλον (polos)
föl a colt,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G5207 υἱὸν (huios)
son, ättling [the] foal
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G5268 ὑποζυγίου.¶ (hupozugion)
lastad åsna of a beast of burden.’”
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)