Matteusevangeliet 21:21

Jesus svarade: "Jag säger er sanningen (sannerligen, amen), om ni har tro och inte tvivlar, ska ni inte bara göra det som skedde med fikonträdet, utan ni ska också kunna säga till detta berg [och Jesus tar nu som exempel Olivberget där de befinner sig]: 'Upp med dig och kasta dig i havet [Medelhavet]', och det skulle ske.

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Ἀποκριθεὶς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν   αὐτοῖς·   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   ἐὰν   ἔχητε   πίστιν   καὶ   μὴ   διακριθῆτε,   οὐ   μόνον   τὸ   τῆς   συκῆς   ποιήσετε,   ἀλλὰ   κἂν   τῷ   ὄρει   τούτῳ   εἴπητε·   ἄρθητι   καὶ   βλήθητι   εἰς   τὴν   θάλασσαν,   γενήσεται·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 34 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀποκριθεὶς (apokrinomai)
svara Answering
VERB Verb
aorist passiv dep. part. aorist passiv deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AOP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G0281 ἀμὴν (amen)
amen Amen
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... I say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. andra person dativ pluralis
P-2DP
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G2192 ἔχητε (echo)
ha, hålla, äga, hålla i sin hand. ... you shall have
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-PAS-2P
G4102 πίστιν (pistis)
tro, tillit, trofasthet faith
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1252 διακριθῆτε, (diakrino)
tvivla, att döma, urskilja, tvista shall doubt,
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-APS-2P
G3756 οὐ (ou, ouk, ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G3441 μόνον (monos)
endast, ensam, bara only
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the [miracle]
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det of the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G4808 συκῆς (suke)
fikonträd fig tree
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G4160 ποιήσετε, (poieo)
göra will you do,
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-FAI-2P
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G2532 + G1437 κἂν (kai+ean)
och, också, även, både, sedan, ocks ... even if
Konj. Konjunktion
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
CONJ +COND
G3588 τῷ (ho, he)
–, den, det to the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
T-DSN
G3735 ὄρει (oros)
berg mountain
Substantiv Substantiv
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
N-DSN
G3778 τούτῳ (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
dativ sing. neut. dativ singularis neutrum
D-DSN
G2036 εἴπητε· (epo)
tala, skicka ut ljud you shall say,
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
V-2AAS-2P
G0142 ἄρθητι (airo)
ta upp, lyfta upp, plocka bort do be taken away
VERB Verb
aorist pass. imp. aorist passiv imp.
sing. andra person singularis
V-APM-2S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0906 βλήθητι (ballo)
kasta, hälla, kasta ut do be cast
VERB Verb
aorist pass. imp. aorist passiv imp.
sing. andra person singularis
V-APM-2S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2281 θάλασσαν, (thalassa)
hav, sjö sea,
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1096 γενήσεται· (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma it will come to pass.
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
V-FDI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)