Matteusevangeliet 21:2

och sa till dem: "Gå in i byn som ligger framför er, genast ska ni hitta en åsna stå bunden där, och bredvid henne ett föl. Lossa dem och för dem till mig!

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

λέγων   αὐτοῖς·   πορεύεσθε   εἰς   τὴν   κώμην   τὴν   κατέναντι   ὑμῶν.   καὶ   εὐθέως   εὑρήσετε   ὄνον   δεδεμένην   καὶ   πῶλον   μετ᾽   αὐτῆς·   λύσαντες   ἀγάγετέ   μοι.  

Textus Receptus (TR)

λέγων   αὐτοῖς·   πορεύεσθε   εἰς   τὴν   κώμην   τὴν   κατέναντι   ὑμῶν.   καὶ   εὐθέως   εὑρήσετε   ὄνον   δεδεμένην   καὶ   πῶλον   μετ᾽   αὐτῆς·   λύσαντες   ἀγάγετέ   μοι.  

Grundtextkommentarer

TR har 19 ord, NA har 21 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγων (lego)
säger saying
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-PAP-NSM
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G4198 πορεύεσθε (poreuomai)
gå, bege sig do go
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. imp. presens medium eller passiv-deponent imp.
pl. andra person pluralis
V-PNM-2P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2968 κώμην (kome)
by, stad village
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G3588 τὴν (ho, he)
–, den, det which [is]
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis femininum
T-ASF
G2713 κατέναντι (katenanti)
framför in front
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμῶν. (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. pl. andra person gen. pluralis
P-2GP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2112 εὐθέως (eutheos)
genast, strax immediately
Adverb Adverb
ADV
G2147 εὑρήσετε (heurisko)
finna, befinnas vara you will find
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-FAI-2P
G3688 ὄνον (onos)
åsna a donkey
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1210 δεδεμένην (deo)
binda tied,
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis femininum
V-RPP-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G4454 πῶλον (polos)
föl a colt
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3326 μετ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå ... with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῆς· (autos)
honom, dem, henne, den, det her;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
P-GSF
G3089 λύσαντες (luo)
lösa, bryta, riva having untied [them],
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-AAP-NPM
G0071 ἀγάγετέ (ago)
föra, leda, föra fram do bring [them]
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
V-2AAM-2P
G1473 μοι. (ego)
mig to Me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. första person dativ singularis
P-1DS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)