Matteusevangeliet 21:19

Han fick se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men hittade ingenting annat på det än blad. Då sa han till det: "Aldrig någonsin ska du bära frukt." På en gång vissnade trädet.
[Varför förbannade Jesus fikonträdet? Bibeln svarar inte direkt på detta, men både templets rening och det förbannade fikonträdet är två starkt symboliska handlingar. Så här på våren borde trädet haft frukt. Fikonträdet producerar grön frukt innan löven visar sig, och om det inte fanns någon frukt nu så skulle det inte bära någon frukt det året. Det här trädet verkade på utsidan ha en stor skörd, men vid närmare granskning var det helt utan frukt – trädet hycklade. Fikonträdet är en bild på Israel, se Jer 8:13; 24:1–10; Hos 9:10; Mika 4:4, och religiöst hyckleri är något som alltid får Jesu skarpaste tillrättavisning.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ἰδὼν   συκῆν   μίαν   ἐπὶ   τῆς   ὁδοῦ   ἦλθεν   ἐπ᾽   αὐτὴν   καὶ   οὐδὲν   εὗρεν   ἐν   αὐτῇ   εἰ   μὴ   φύλλα   μόνον   καὶ   λέγει   αὐτῇ·   μηκέτι   ἐκ   σοῦ   καρπὸς   γένηται   εἰς   τὸν   αἰῶνα.   καὶ   ἐξηράνθη   παραχρῆμα   ἡ   συκῆ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 35 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G1492 ἰδὼν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... having seen
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G4808 συκῆν (suke)
fikonträd fig tree
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
N-ASF
G1520 μίαν (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
A-ASF
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till along
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῆς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. sing. gen. singularis femininum
T-GSF
G3598 ὁδοῦ (hodos)
väg, resa, tankemönster road,
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis femininum
N-GSF
G2064 ἦλθεν (erchomai)
anlända, komma, gå He came
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1909 ἐπ᾽ (epi)
på, i, till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτὴν (autos)
honom, dem, henne, den, det it
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. sing. ackusativ singularis femininum
P-ASF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G3762 οὐδὲν (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget nothing
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Nominativ nominativ
A-ASN-N
G2147 εὗρεν (heurisko)
finna, befinnas vara found
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... on
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῇ (autos)
honom, dem, henne, den, det it,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
P-DSF
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida except
Villk. part./konj. Villkorlig partikel/konjunktion
COND
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... only
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5444 φύλλα (phullon)
blad leaves
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
N-APN
G3441 μόνον (monos)
endast, ensam, bara alone.
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
A-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... He says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτῇ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to it,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
P-DSF
G3371 μηκέτι (meketi)
inte längre, aldrig mer, inte no more
Adverb Adverb
Nominativ nominativ
ADV-N
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G4771 σοῦ (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G2590 καρπὸς (karpos)
frukt fruit
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1096 γένηται (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma there may be,
VERB Verb
2:a aorist medium-dep. subj. andra aorist medium-deponent subjunktiv
sing. tredje person singularis
V-2ADS-3S
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G0165 αἰῶνα. (aion)
evighet, tidsålder, tidsepoker, vär ... age.
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3583 ἐξηράνθη (xeraino)
vissna bort, vissna, uttorka, bli l ... withered
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3916 παραχρῆμα (parachrema)
på en gång immediately
Adverb Adverb
ADV
G3588 (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis femininum
T-NSF
G4808 συκῆ. (suke)
fikonträd fig tree.
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)