Matteusevangeliet 21:16

och sa till honom: "Hör du vad de säger?" Jesus svarade: "Ja, har ni aldrig läst orden: Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig?" [Ps 8:3]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   εἶπαν   αὐτῷ·   ἀκούεις   τί   οὗτοι   λέγουσιν;   ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   λέγει   αὐτοῖς·   ναί.   οὐδέποτε   ἀνέγνωτε   ὅτι   ἐκ   στόματος   νηπίων   καὶ   θηλαζόντων   κατηρτίσω   αἶνον;¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 23 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπαν (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G0191 ἀκούεις (akouo)
höra, lyssna Hear you
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G3778 οὗτοι (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
D-NPM
G3004 λέγουσιν; (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... say?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G3483 ναί. (nai)
ja, jo Yes,
Partikel Partikel
PRT
G3763 οὐδέποτε (oudepote)
aldrig never
Adverb Adverb
Nominativ nominativ
ADV-N
G0314 ἀνέγνωτε (anaginosko)
läsa did you read
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-2AAI-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that:
Konj. Konjunktion
CONJ
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på Out of [the]
Preposition Preposition
PREP
G4750 στόματος (stoma)
mun mouth
Substantiv Substantiv
gen. sing. neut. gen. singularis neutrum
N-GSN
G3516 νηπίων (nepios)
barnslig of babes
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
A-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2337 θηλαζόντων (thelazo)
amma sucklings,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
V-PAP-GPM
G2675 κατηρτίσω (katartizo)
upprätta, fullborda, återställa, la ... You have prepared for yourself
VERB Verb
aorist medium ind. aorist medium indikativ
sing. andra person singularis
V-AMI-2S
G0136 αἶνον;¶ (ainos)
lovsång praise’
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)