Matteusevangeliet 21:1

[Denna händelse inleder den sista veckan av Jesu verksamma tjänst. Det var vår och alla judar vallfärdade till Jerusalem för att fira påskhögtiden. Detta gjorde även Jesus och lärjungarna. På vägen dit hade de passerat området Pereen öster om Jordanfloden, för att sedan komma till staden Jeriko. De hade vandrat upp den sista sträckan mot Jerusalem och var nu i byn Betfage, som ordagrant betyder "fikonhuset".]
När de [Jesus, lärjungarna och följet med alla som var på väg för att fira påskhögtiden] närmade sig Jerusalem och kom till [byn] Betfage vid Olivberget, skickade Jesus i väg två lärjungar

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Καὶ   ὅτε   ἤγγισαν   εἰς   Ἱεροσόλυμα   καὶ   ἦλθον   εἰς   Βηθφαγὴ   εἰς   τὸ   ὄρος   τῶν   ἐλαιῶν,   τότε   Ἰησοῦς   ἀπέστειλεν   δύο   μαθητὰς  

Textus Receptus (TR)

Καὶ   ὅτε   ἤγγισαν   εἰς   Ἱεροσόλυμα   καὶ   ἦλθον   εἰς   Βηθφαγὴ   εἰς   τὸ   ὄρος   τῶν   ἐλαιῶν,   τότε   ὁ   Ἰησοῦς   ἀπέστειλεν   δύο   μαθητὰς  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 19 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3753 ὅτε (hote)
när, medans when
Konj. Konjunktion
CONJ
G1448 ἤγγισαν (eggizo)
komma nära they drew near
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G2414 Ἱεροσόλυμα (Hierosoluma)
Jerusalem Jerusalem
Substantiv Substantiv
ack. pl. neut. ackusativ pluralis neutrum
Plats (plats)
N-APN-L
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G2064 ἦλθον (erchomai)
anlända, komma, gå came
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-2AAI-3P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G0967 Βηθφαγὴ (Bethphage)
Betfage Bethphage
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis femininum
Plats (plats)
N-ASF-L
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot on
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G3735 ὄρος (oros)
berg Mount
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis femininum
T-GPF
G1638 ἐλαιῶν, (Elaion)
Olivberget of Olives,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis femininum
Plats (plats)
N-GPF-L
G5119 τότε (tote)
då, vid den tiden then
Adverb Adverb
ADV
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G0649 ἀπέστειλεν (apostello)
sända, utsända, skicka, skicka iväg ... sent
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G1417 δύο (duo)
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-APM-NUI
G3101 μαθητὰς (mathetes)
lärjunge disciples,
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)