Matteusevangeliet 20:31

Folket tillrättavisade dem skarpt (gav dem en tydlig varning) att vara tysta, men de ropade ännu högre: "Herre, Davids son, förbarma dig över oss!"

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὁ   δὲ   ὄχλος   ἐπετίμησεν   αὐτοῖς   ἵνα   σιωπήσωσιν.   οἱ   δὲ   μεῖζον   ἔκραξαν   λέγοντες·   ἐλέησον   ἡμᾶς   κύριε,   υἱὸς   Δαυίδ.¶  

Textus Receptus (TR)

Ὁ   δὲ   ὄχλος   ἐπετίμησεν   αὐτοῖς   ἵνα   σιωπήσωσιν.   οἱ   δὲ   μεῖζον   ἔκραξαν   λέγοντες·   ἐλέησον   ἡμᾶς   κύριε,   υἱὸς   Δαυίδ.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 16 ord, NA har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G3793 ὄχλος (ochlos)
människor, skara, folkskara the crowd
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G2008 ἐπετίμησεν (epitimao)
tala strängt till, förbjuda strängt ... rebuked
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
P-DPM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G4623 σιωπήσωσιν. (siopao)
vara tyst, tiga they may be silent.
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AAS-3P
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... But
Konj. Konjunktion
CONJ
G3173 μεῖζον (megas)
stor, mäktig, viktig all the more
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
Jämförande jämförande
A-ASN-C
G2896 ἔκραξαν (krazo)
skrika, ropa they cried out,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-AAI-3P
G3004 λέγοντες· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... saying,
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
V-PAP-NPM
G1653 ἐλέησον (eleeo)
förbarma sig, få barmhärtighet, vis ... do have mercy on
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-AAM-2S
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
ack. pl. första person ackusativ pluralis
P-1AP
G2962 κύριε, (kurios)
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
N-VSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G1138 Δαυίδ.¶ (Dabid)
David of David.
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
N-GSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)