Matteusevangeliet 20:22

Jesus svarade [och riktade sig nu främst till Jakob och Johannes]: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka?"
De svarade: "Ja, det kan vi."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀποκριθεὶς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν·   οὐκ   οἴδατε   τί   αἰτεῖσθε.   δύνασθε   πιεῖν   τὸ   ποτήριον   ὃ   ἐγὼ   μέλλω   πίνειν,   λέγουσιν   αὐτῷ·   δυνάμεθα.¶  

Textus Receptus (TR)

Ἀποκριθεὶς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν·   οὐκ   οἴδατε   τί   αἰτεῖσθε.   δύνασθε   πιεῖν   τὸ   ποτήριον   ὃ   ἐγὼ   μέλλω   πίνειν,   καὶ   τὸ   βάπτισμα   ὃ   ἐγὼ   βαπτίζομαι   βαπτισθῆναι;   λέγουσιν   αὐτῷ·   δυνάμεθα.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 20 ord, TR har 27 (+7).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀποκριθεὶς (apokrinomai)
svara Answering
VERB Verb
aorist passiv dep. part. aorist passiv deponent particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AOP-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... now,
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G2036 εἶπεν· (epo)
tala, skicka ut ljud said,
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3756 οὐκ (ou, ouk, ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G1492 οἴδατε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... you know
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
V-RAI-2P
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G0154 αἰτεῖσθε. (aiteo)
be, fråga efter, fråga, begära you ask for.
VERB Verb
pres. medium ind. presens medium indikativ
pl. andra person pluralis
V-PMI-2P
G1410 δύνασθε (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan Are you able
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
V-PNI-2P
G4095 πιεῖν (pino)
dricka to drink
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
V-2AAN
G3588 τὸ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
T-ASN
G4221 ποτήριον (poterion)
bägare cup
Substantiv Substantiv
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
N-ASN
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
nom. sing. första person nominativ singularis
P-1NS
G3195 μέλλω (mello)
ska, borde, skulle vilja, att komma ... am about
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
V-PAI-1S
G4095 πίνειν, (pino)
dricka to drink?”
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
V-PAN
G3004 λέγουσιν (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... They say
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G1410 δυνάμεθα.¶ (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan We are able.
VERB Verb
pres. medium/passiv-dep. ind. presens medium eller passiv-deponent indikativ
pl. första person pluralis
V-PNI-1P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)