Matteusevangeliet 20:21

Han frågade henne: "Vad vill du?"
Hon sa: "Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster." [De två förnämsta platserna i Guds rike.]

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὁ   δὲ   εἶπεν   αὐτῇ·   τί   θέλεις;   λέγει   αὐτῷ·   εἰπὲ   ἵνα   καθίσωσιν   οὗτοι   οἱ   δύο   υἱοί   μου   εἷς   ἐκ   δεξιῶν   σου   καὶ   εἷς   ἐξ   εὐωνύμων   σου   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   σου.¶  

Textus Receptus (TR)

Ὁ   δὲ   εἶπεν   αὐτῇ·   τί   θέλεις;   λέγει   αὐτῷ·   εἰπὲ   ἵνα   καθίσωσιν   οὗτοι   οἱ   δύο   υἱοί   μου   εἷς   ἐκ   δεξιῶν   σου   καὶ   εἷς   ἐξ   εὐωνύμων   σου   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   σου.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 28 ord, NA har 29 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja, ... And
Konj. Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud He said
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G0846 αὐτῇ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to her,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis femininum
P-DSF
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem What
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
I-ASN
G2309 θέλεις; (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska do you desire?
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
V-PAI-2S
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm ... She says
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
dativ sing. dativ singularis maskulinum
P-DSM
G2036 εἰπὲ (epo)
tala, skicka ut ljud do say
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
V-2AAM-2S
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konj. Konjunktion
CONJ
G2523 καθίσωσιν (kathizo)
sitta, sitta ner, att sitta may sit
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
V-AAS-3P
G3778 οὗτοι (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne ... these
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
D-NPM
G3588 οἱ (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
T-NPM
G1417 δύο (duo)
två, båda two
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-NPM-NUI
G5207 υἱοί (huios)
son, ättling sons
Substantiv Substantiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
N-NPM
G1473 μου (ego)
av mig of mine,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. första person gen. singularis
P-1GS
G1520 εἷς (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på on
Preposition Preposition
PREP
G1188 δεξιῶν (dexios)
höger hand, höger, höger sida [the] right hand
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
A-GPN
G4771 σου (su)
du, ni, er of You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1520 εἷς (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
A-NSM
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på on
Preposition Preposition
PREP
G2176 εὐωνύμων (euonumos)
vänster, vänstra sidan, vänster fot ... [the] left hand
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. neut. gen. pluralis neutrum
A-GPN
G4771 σου (su)
du, ni, er of You,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ sing. dativ singularis femininum
T-DSF
G0932 βασιλείᾳ (basileia)
kungarike, kungadöme, regim, styre, ... kingdom
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
N-DSF
G4771 σου.¶ (su)
du, ni, er of You.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. andra person gen. singularis
P-2GS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)