Matteusevangeliet 2:16

När Herodes förstod att han blivit missledd av de vise männen blev han ursinnig (tappade helt fattningen av raseri). Han beordrade (sände ut) att man skulle döda alla pojkar som var två år eller yngre i Betlehem och alla dess närliggande områden, detta enligt (den exakta uppgiften om) tiden som han fick fram genom att noggrant fråga de vise männen [Matt 2:7].

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Τότε   Ἡρῴδης   ἰδὼν   ὅτι   ἐνεπαίχθη   ὑπὸ   τῶν   μάγων   ἐθυμώθη   λίαν,   καὶ   ἀποστείλας   ἀνεῖλεν   πάντας   τοὺς   παῖδας   τοὺς   ἐν   Βηθλέεμ   καὶ   ἐν   πᾶσιν   τοῖς   ὁρίοις   αὐτῆς   ἀπὸ   διετοῦς   καὶ   κατωτέρω   κατὰ   τὸν   χρόνον   ὃν   ἠκρίβωσεν   παρὰ   τῶν   μάγων.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 37 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε (tote)
då, vid den tiden Then
Adverb Adverb
ADV
G2264 Ἡρῴδης (Herodes)
Herodes Herod,
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
N-NSM-P
G1492 ἰδὼν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda ... having seen
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-2AAP-NSM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konj. Konjunktion
CONJ
G1702 ἐνεπαίχθη (empaizo)
håna he had been outwitted
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G5259 ὑπὸ (hupo)
av by
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G3097 μάγων (magos)
vise män, magiker, trollkarl Magi,
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM
G2373 ἐθυμώθη (thumoo)
tappa fattningen i raseri was enraged
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-API-3S
G3029 λίαν, (lian)
mycket intensely,
Adverb Adverb
ADV
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G0649 ἀποστείλας (apostello)
sända, utsända, skicka, skicka iväg ... having sent forth,
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
V-AAP-NSM
G0337 ἀνεῖλεν (anaireo)
döda, ta bort, röja ur vägen he put to death
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-2AAI-3S
G3956 πάντας (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
A-APM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G3816 παῖδας (pais)
tjänare, pojke, flicka boys
Substantiv Substantiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
N-APM
G3588 τοὺς (ho, he)
–, den, det that [were]
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
T-APM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0965 Βηθλέεμ (Bethleem)
Betlehem Bethlehem
Substantiv Substantiv
dativ sing. dativ singularis femininum
Plats (plats)
N-DSF-L
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3956 πᾶσιν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all ...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
A-DPN
G3588 τοῖς (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
T-DPN
G3725 ὁρίοις (horion)
område, gräns, kustlinje vicinity
Substantiv Substantiv
dativ pl. neut. dativ pluralis neutrum
N-DPN
G0846 αὐτῆς (autos)
henne of it,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
gen. sing. gen. singularis femininum
P-GSF
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i from
Preposition Preposition
PREP
G1332 διετοῦς (dietes)
två år two years old
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
A-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks ... and
Konj. Konjunktion
CONJ
G6053 κατωτέρω
under,
Adverb Adverb
ADV
G2596 κατὰ (kata)
i enlighet med according to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
T-ASM
G5550 χρόνον (chronos)
tid time
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
N-ASM
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
R-ASM
G0198 ἠκρίβωσεν (akriboo)
fråga ut he had ascertained
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G3844 παρὰ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på ... from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
–, den, det the
Bestämd artikel Bestämd artikel
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
T-GPM
G3097 μάγων.¶ (magos)
vise män, magiker, trollkarl Magi.
Substantiv Substantiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
N-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)