Matteusevangeliet 19:6

De är inte längre två utan ett kött.
Det Gud har fogat (limmat, fäst) samman ska människan alltså inte skilja åt (separera)."

Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὥστε   οὐκέτι   εἰσὶν   δύο   ἀλλὰ   σὰρξ   μία.   ὃ   οὖν   ὁ   θεὸς   συνέζευξεν,   ἄνθρωπος   μὴ   χωριζέτω.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 15 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5620 ὥστε (hoste)
så att, så att både, därför, alltså ... so that
Konj. Konjunktion
CONJ
G3756 + G2089 οὐκέτι (ou, ouk, ouch+eti)
inte+ännu, andra, längre, ytterliga ... no longer
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
Adverb Adverb
PRT-N +ADV
G1510 εἰσὶν (eimi)
är are they
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
V-PAI-3P
G1417 δύο (duo)
två, båda two,
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
Nummer Nummer
A-NPM-NUI
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konj. Konjunktion
CONJ
G4561 σὰρξ (sarx)
kött, kropp, kollektiv identitet flesh
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
N-NSF
G1520 μία. (heis)
en one.
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis femininum
A-NSF
G3739 (hos, he, ho)
vem What
Relativt pron. Relativt pronomen
ack. sing. neut. ackusativ singularis neutrum
R-ASN
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen ... therefore
Konj. Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
–, den, det
Bestämd artikel Bestämd artikel
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G4801 συνέζευξεν, (suzeugnumi)
foga samman united together,
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
V-AAI-3S
G0444 ἄνθρωπος (anthropos)
människa man
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
N-NSM
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark ... not
Partikel Partikel
Nominativ nominativ
PRT-N
G5563 χωριζέτω.¶ (chorizo)
separera should separate.
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. tredje person singularis
V-PAM-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL
 nuBibeln – av Biblica, Internationella bibelsällskapet (står också bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor – skrev för sina barn
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning från 1972 (NT 1981, GT 2000)
 Bibel2000 i Bibelverktyget med avancerad sökning
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Reformationsbibeln– översättning som följer Textus Receptus
 Waldenströms översättning (1886-1900) – Paul Petter Waldenströms översättning med förklaringar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011) – Norska bibelsällskapet
 Finska Raamattu (2020) – Finska bibelsällskapet
 Danska Brugbibelen (2020) – Danska bibelsällskapet

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of Life Version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Fler språk:
 Luthers tyska Bibel (1545)
 Flera spanska översättningar

Grundtexten - interlinjär:
 Blueletter bible – Blueletterbibles interlinjära version
 Bible Hub – Biblehubs interlinjära version

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring Word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)